Klinisk retningslinje for Huntingtons sygdom

Retningslinjerne er udarbejdet af Det Europæiske Netværk for Huntingtons sygdom, Fysioterapiarbejdsgruppen 2013.

Klinisk retningslinje for fysioterapi ved Huntingtons sygdom (2013)

Det Europæiske Netværk for Huntingtons Sygdoms (EHDN) Fysioterapiarbejdsgruppe (PWG) er fortalere for en behandlingsbaseret klassifikationstilgang til specifikt at foreslå interventionsstrategier ved HS.

Brug af behandlingsbaserede klassifikationer kan medvirke til at synliggøre de heterogene svækkelser og aktivitetsbegrænsninger, der ses hos mennesker med HS, og skabe en struktur for standardiseret dataindsamling af interventioner og resultater.

Det er håbet, at terapeuter kan forbedre udfaldet for deres patienter ved at skabe underklassifikationer af patienternes svækkelser og problemer. Der er blevet udviklet syv klassifikationer for bedre at kunne kategorisere patienter med HS, der kan optræde med en bred vifte af funktionelle, fysiske, kognitive og adfærdsmæssige problemer.

For PWG er formålet, at disse behandlingsbaserede klassifikationer efterfølgende vil danne grundlag for evaluering af komplekse interventioner og fremme forskning i pleje og evidensbaseret levering af service til mennesker med HS. Da den komplekse karakter af HS gør det usandsynligt, at én person vil have alle de nødvendige færdigheder for at udføre ”bedste praksis”, indeholder disse klassifikationer også en henvisning til relevante medlemmer af det tværfaglige team.