Klinisk retningslinje om identifikation af vanskeligheder med at spise

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2013.

Klinisk retningslinje til identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter over 65 år efter apopleksi (2013)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende identifikation af spisevanskeligheder hos ældre efter apopleksi.

Det anbefales, at måleredskabet Minimal Eating Observation Form (MEOF-II) kan anvendes til at identificere vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere med nedsat funktionsniveau som følge af apopleksi.