Kliniske retningslinjer for hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse har udgivet den første nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse. Find også den kliniske retningslinje om fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse.

National klinisk retningslinje for hjernerystelse

National klinisk retningslinje for hjernerystelse (2021)

Læs mere om retningslinjen og find quickguide hos Dansk Center for Hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse har udgivet den første nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse. Retningslinjen skal bidrage til at sikre en mere ensartet og evidensbaseret behandlingsindsats, bedre patientforløb og større vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper i Danmark.

Retningslinjen præsenterer systematisk udarbejdede anbefalinger inden for syv udvalgte velafgrænsede kliniske problemstillinger i forbindelse med hjernerystelse. Disse er valgt ud fra hvilke gængse behandlinger der anvendes i klinisk praksis.

Fysioterapifaget har været stærkt repræsenteret i udarbejdelsen af retningslinjen med Morten Høgh, fysioterapeut, ph.d. (Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi), Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt, fysioterapeut, ph.d. (Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi) samt Lisbeth Lund Pedersen, fysioterapeut, MSc.PT, (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi) udpeget til arbejdsgruppen.

Endvidere har Dansk Selskab for Fysioterapi indgivet høringssvar i samarbejde med flere af de faglige selskaber.

Klinisk retningslinje om fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse

Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for Hjernerystelse har i samarbejde oversat og bearbejdet den amerikanske retningslinje Physical therapy evaluation and treatment after concussion/mild traumatic brain injury, som sidste år blev udgivet af the Academy of Orthopaedic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association.

Retningslinjen er baseret på systematisk litteraturgennemgang og har visse overlap til den nyligt publicerede danske nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse, men er mere monofagligt orienteret. Dertil er der et større fokus på handlingsanvisninger i den fysioterapeutiske retningslinje, og retningslinjen henvender sig direkte til klinikere, som ser patienter med hjernerystelse.

Tidsskriftet JOSPT har givet tilladelse og godkendt den danske udgave af dokumentet, som også findes frit tilgængeligt på JOSPT’s hjemmeside. Forfattergruppen Quatmann-Yates et al., som står bag den amerikanske version, har ligeledes givet tilladelse til oversættelsen.

Den fysioterapeutiske retningslinje suppleres med flere flowcharts, der guider fysioterapeuten til valg af behandling og udredning gennem klinisk ræsonnering.

Projektgruppen bag udarbejdelse af retningslinjen bestod af Lisbeth Lund Pedersen, fysioterapeut, MSc.PT, Specialist i Sportsfysioterapi, Svendborg Kommune, Henriette Henriksen, fysioterapeut, Center for Hjerneskade og Dansk Center For Hjernerystelse, København, Birgitte Thode, fysioterapeut, SocD, Specialist i Neurologisk fysioterapi, NeuroFys.dk - Klinik for Neurologisk genoptræning, Holstebro, Mette Lund, fysioterapeut, LundNeuroFys, Billund samt Fysio- og ergoterapien, Kolding Sygehus, Nikolaj Kaufmann, fysioterapeut, BSc.PT, osteopat D.O., M.R.O.DK, Næstved Rygcenter, Næstved og Karen Kotila, fysioterapeut, MSc. Sports Physical Therapy, Specialist i Sportsfysioterapi og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse (2021) (pdf)

Download flowcharts (pdf)

Læs den amerikanske retningslinje (pdf)