National klinisk retningslinje for erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje med otte udvalgte indsatser for erhvervet hjerneskade fra 2014. Find også link til pixi-udgave og quickguide.

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi (2014)

Pixi-udgave af national klinisk retningslinje for erhvervet hjerneskade (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Retningslinjen beskriver otte udvalgte fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser. Disse otte indsatser er dog kun udvalgte nedslagspunkter i den samlede tværfaglige indsats ved hjerneskaderehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade, jævnfør forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade af Sundhedsstyrelsen fra 2011.

Læs forløbsprogrammet