National klinisk retningslinje for multipel sklerose

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose. Find også link til pixi-udgave og quickguide.

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose (2015)

Pixi-udgave af national klinisk retningslinje for multipel sklerose (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje til multipel sklerose omfatter syv udvalgte fysioterapeutiske og/eller ergoterapeutiske indsatsområder til voksne med nedsat funktionsevne som følge af MS.

Anbefalingerne gives med henblik på at klargøre om, og hvordan, indsatserne bedst ydes til patientgruppen. De udvalgte indsatser er kun ”punktnedslag i patientforløbet” og delelementer af den samlede fysioterapeutiske og ergoterapeutiske samt tværfaglige indsats til målgruppen.

Der gives anbefalinger på områder som hukommelsesproblemer, fatigue, styrke-, konditions- og balancetræning samt træning i hverdagsaktiviteter.