Klinisk retningslinje for trykskader ved hoftebrud

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2009.

Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud (2009)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende trykskader hos patienter med hoftebrud.

Det anbefales bl.a.:

  • at alle hoftebrudspatienter som minimum skal behandles som værende i middel risiko for udvikling af trykskade indtil risikoscreening er foretaget.
  • at European Pressure Ulcer Advisory Panel definitionen bør anvendes til klassifikation af trykskadens sværhedsgrad.
  • at patienten inddrages aktivt i egen forebyggende indsats.
  • at ved middel eller høj risiko for trykskader vurderes, om specifikke risikofaktorer er til stede, herunder fx om patienten er immobil, har diabetes, nedsat sensibilitet i hud m.m.