National klinisk retningslinje for subakromielt smertesyndrom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for impingement og rotator cuff-syndrom fra 2021.

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (impingement syndrom/rotator-cuff syndrom) (2021)

Pixi-udgave af national klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Klinisk retningslinje

Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 'National klinisk retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser'. Denne retningslinje dækkede diagnoserne 'impingementsyndrom', 'rotatorcuff-syndrom' og 'rotatorcuff-ruptur' og indeholdt i alt 20 konkrete anbefalinger, som bredt dækkede diagnostik, ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling samt rehabilitering af patienter med disse diagnoser.

Foranlediget af en række af nye randomiserede kliniske studier har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en ny national klinisk retningslinje til erstatning af retningslinjen fra 2013.

Målet med den nye retningslinje er at afdække de områder, hvor der er størst tvivl om evidensen og arbejdsgruppen har prioriteret 4 fokuserede spørgsmål som besvares i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens nuværende standard for udarbejdelse af national kliniske retningslinjer med anvendelse af GRADE-metoden.

Fysioterapeuterne Behnam Liaghat, Dansk Selskab for Fysioterapi, Syddansk Universitet og Morten Høgh, Dansk Selskab for Fysioterapi, FysioDanmark Aarhus ApS har siddet med i arbejdsgruppen der har udarbejdet retningslinjen.

Fysioterapeut Birgit Juul-Kristensen, Associate Professor, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet har foretaget peer-review på høringsversionen af retningslinjen.