National klinisk retningslinje for skulderlidelser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for impingement og rotator cuff-ruptur fra 2013 samt faglige visitationsretningslinjer fra 2011.

National klinisk retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser (2013)

Visitationsretningslinje for impingement/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur (2011)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Klinisk retningslinje

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for udvalgte skulderlidelser fra 2013 beskæftiger sig med udvalgte dele af patientforløbet herunder udvalgte dele af diagnostik, behandling og opfølgende indsats for patienter med impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur. En systematisk vurdering af sundhedsøkonomiske forhold ikke indgår i den nationale kliniske retningslinje.

Visitationsretningslinje

Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje vedrørende impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur fra 2011.

  • Flow charts for patientforløb ved mistanke om impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur
  • Afgrænsning og forekomst af impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur
  • Kort teoretisk oversigt over behandlingsmuligheder
  • Beskrivelse af diagnostik og behandling i almen praksis, fælles akut modtagelse og primær sektor
  • Beskrivelse af henvisning fra almen praksis/fælles akutmodtagelse tilspecialerne intern medicin: reumatologi, ortopædisk kirurgi og arbejdsmedicin
  • Faglige visitationsretningslinjer for kirurgisk behandling
Del eller udskriv siden