Lumbal spinalstenose

National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose 2017

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af lumbal spinalstenose

Pixi-udgave af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lumbal spinalstenose

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Retningslinjen omhandler patienter ældre end 65 år med egenvurderet betydende og funktionsbegrænsende neurogen claudicatio og symptomer i form af smerter, føleforstyrrelser, tyngdefornemmelse i et eller begge ben og/eller balanceproblemer, som forværres ved gang eller i stående stilling, og som lindres i hvile, eksempelvis i siddende stilling og/eller ved foroverbøjning. Patienter med vaskulær claudicatio eller andre tilstande, som kan ligne neurogen claudicatio, udelukkes. Diagnosen lumbal spinalstenose er verificeret med relevant billeddiagnostik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at patienter kan tilbydes en pladsskabende operation (dekompression af spinalkanalen), hvis symptomerne bliver for invaliderende samt tilbud om træning under vejledning.

Arbejdsgruppen bag retningslinjen består blandt andet af fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende Helle Algren Brøgger fra Sygehus Lillebælt og fysioterapeut Simon Simonsen fra Vejle Rygklinik som begge er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi.