Monofaglig klinisk retningslinje for knæartrose

Danske Fysioterapeuters kliniske retningslinjer for knæartrose blev udviklet i 2011.

Danske Fysioterapeuters kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med knæartrose (2011)

Den monofaglige kliniske retningslinje indeholder oplysninger om, hvad fysioterapeutintervention bør bestå af - lige fra anamnese til evaluering af forløbet.