Anbefalinger for behandling af knæartrose

Anbefalingerne for behandling af knæartrose er udarbejdet af Clinical Academic Group, Research in Osteoarthritis Denmark i 2023.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens beslutning om ikke at forny de nationale kliniske retningslinjer, har Clinical Academic Group (CAG), Research in Osteoarthritis Denmark (ROAD) udarbejdet et let overskuelig opdateret anbefaling for knæartrose til brug i klinisk praksis.

Om anbefalingen

Det anbefales at patienter med knæartrose først tilbydes basisbehandling bestående af superviseret træning, patientuddannelse og rådgivning om vægttab ved overvægt. Er dette ikke tilstrækkeligt tilbydes supplerende behandling i form af smertestillende medicin og hjælpemidler.

Er diagnosen artrose sikker, og har patienten fortsat ikke opnået tilstrækkelige forbedringer, kan patienten henvises til vurdering af behov for alloplastik hos ortopædkirurg.

Læs anbefalingen (pdf)