National klinisk retningslinje for håndledsnære brud

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for håndledsnære brud fra 2014.

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (2014)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for behandling af håndledsnære brud omfatter diagnostik og afgrænsning af hvilke patienter, der bør tilbydes yderligere behandling end blot anlæggelse af gips.

Den øvrige del af retningslinjen omhandler valg af behandlingsmetode til disse patienter. Den sidste del omhandler bandageringstid og genoptræning.

Del eller udskriv siden