National klinisk retningslinje for knæartrose

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for knæartrose er fra 2012 og omfatter anbefalinger til den ikke-kirurgiske behandling, herunder træning og vægttab.

National klinisk retningslinje og faglig visitationsretningslinje for knæartrose (2012)

De nationale kliniske retningslinjer dækker såvel den primære som den sekundære sundhedssektor og inkluderer forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering.