Rotationsordning afvist

Efter grundig debat af fordele og ulemper var der ikke stort nok flertal for en tidsbegrænsning på centrale poster.
Fra den 8.-10. november er der repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter, hvor en lange række forslag bliver behandlet. Foto: Foto: Jens Wognsen.

Skal der være en grænse for, hvor længe man kan være formand, regionsformand eller sidde i hovedbestyrelsen? Et forslag på repræsentantskabet gik på, at der skulle indføres en 12-års grænse for, hvor længe man kan sidde på en af disse poster.

Forslagsstillerne ved hovedbestyrelsesmedlem Agnes Holst understregede, at forslaget handler om at skabe fornyelse i foreningen.

”Vi mener, at det grundlæggende er sundt at få skiftet ud i toppen af en politisk organisation som vores,” sagde hun.

I dag er der sjældent kampvalg om formands- og regionsformandsposterne – så længe der ikke er nogen, der vælger at gå af.

”Når en formand eller regionsformand går af, så ser vi, at der kommer flere kandidater på banen,” sagde Agnes Holst.

Formand støtter forslaget

Formand Tina Lambrecht var en af dem, der støttede forslaget.

”En række af HB-medlemmer, inklusiv mig selv, synes, at vi har brug for en forandring. En tidsbegrænsning på 12 år giver både kontinuitet men samtidig mulighed for at opdyrke nyt fra bunden.”

Hun pegede samtidig på, at perioden ikke bør være kortere, fordi det tager tid at komme ind i arbejdet og opbygge netværk som valgt.

”Det er ikke givet, at vi som forening har indflydelse. Vi har ikke DSRs størrelse eller lægernes position, så det tager nogle år. Indflydelse er noget, vi skal kæmpe for,” sagde hun.

Nye talenter

Blandt tilhængerne vejede tilgangen af nye talenter tungt. Som Ruben Fjord Bredholt udtrykte det:

”Forslaget giver unge talenter en tro på, at man kan komme til på et tidspunkt. Det her forslag kan være med til at fremtidssikre vores forening.”

En del af tilhængerne understregede samtidig, at man skulle hjælpe valgte, der falder for tidsgrænsen godt videre. Som Morten Topholm sagde,

”De skal klædes på til at gå videre – for eksempel ved at tage en master i ledelse.”

Netop det med, at forslaget betyder, at politikere på et fast tidspunkt skal videre bekymrede til gengæld modstanderne.

”Jeg tror, det kan være svært som fuldtidspol at være uvildig, hvis man har øjnene på et andet job. Det vil gøre det sværere at sige sin mening ligeud til en potentiel arbejdsgiver,” sagde regionsformand i Syddanmark, Brian Errebo-Jensen.

Kulturændring

En vigtigt argument i diskussionen var, at forslaget ville skabe en kulturændring i foreningen.

”Hver gang vi diskuterer siger vi, hvad gør de andre? Vi skal begynde at tænke, hvad gør vi? Vi er så specielle som forening, fordi vi rummer så mange ting og rammer så bredt. Så det er også nødvendigt for os at skabe den her forandringsvillighed,” sagde Lau Rosholm.

Samme spor var Rasmus Sylvest Mortensen inde på.

”Jeg køber ikke argumentet om at ingen andre gør det – vi kan godt være dem der går forrest. Danske Fysioterapeuter er ikke formanden. Det er repræsentantskabet og alle de medlemmer vi repræsenterer,” sagde han.

Tab af netværk

Andre fandt forslaget tiltalende i princippet, men pegede på, at det tager tid at opbygge netværk.

”Hvad hvis der sidder en der gerne vil og har opbygget netværk over mange år. Det lange seje træk med nogle af de ting, vi gerne vil kan tage mere end 12 år. Jeg er lidt bekymret for, om vi svækker vores egen politiske handlekraft,” sagde Jasper Juhl Holm.

Samme spor var regionsformand i Nordjylland, Gitte Nørgaard, inde på.

”Jeg har spurgt andre faglige organisationer om de har begrænsning. Det spørgsmål jeg fik tilbage var: Hvad vil i opnå med det? Når man skifter på politiske poster, så taber man hastighed, netværk og indflydelse,” sagde hun.

Er 12 år for længe?

Nogle repræsentanter mente, at 12 år er for lang tid.

”Jeg kunne godt at have lyst til at anbefale 8 år. Vi skal have gang i rugekassen for nye talenter, hvis vi skal have politisk indflydelse,” sagde Jeanette Præstegaard.

Andre pegede på, at det må være op til medlemmerne om der skal skiftes ud.

”Hvorfor skal vi skille os af med en, som alle er glade for? Hvis vi oplever en formand der er gået kold i det, så må vi opstille en anden kandidat,” sagde Søren Qvist.

Regionsformand Brian Errebo-Jensen pegede også på, at det er et spørgsmål om principper i en demokratisk forening.

”Det bærende princip er, at medlemmerne vælger den, de synes er bedst kvalificeret. Det bør være op til medlemmer, hvem de vil vælge,” sagde han.

Faldt trods flertal

Det kræver to tredjedeles flertal at ændre vedtægterne på Repræsentantskabsmøder. Det betyder, at mindst 38 skal stemme for. Da forslaget om rotationsordningen kom til afstemning, stemte 32 repræsentanter, mens 19 stemte i mod og 4 undlod at stemme. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.