Social ulighed findes også i hjerterehabiliteringen

Personer med kortere uddannelse, lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke-vestlig baggrund har generelt lavere udbytte af hjerterehabilitering.
Nicolai Mikkelsen, der er fysioterapeut og ph.d.-studerende på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har undersøgt om depression, socioøkonomisk status og etnicitet har betydning for patienters kondition før og efter et hjerterehabiliteringsforløb.

Patienter med hjertesygdomme skal som hovedregel tilbydes hjerterehabilitering. Det er dog langt fra alle, der får en relevant effekt af rehabiliteringen. Personer med ringe socioøkonomisk status og ikke-vestlig baggrund opnår nemlig signifikant ringere effekter af rehabiliteringstilbuddet end andre.

Det viser et studie, som Nicolai Mikkelsen, der er fysioterapeut og ph.d.-studerende på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, fortalte om på årets fagkongres.

Formålet med studiet var at undersøge om depression, socioøkonomisk status og etnicitet har betydning for patienters kondition før og efter et hjerterehabiliteringsforløb.

Konditallet som effektmarkør

I undersøgelsen blev patienternes kondital (VO2max) brugt som mål for effekten af rehabiliterings­indsatsen.

Og når man sammenligner udviklingen i konditallet på tværs af forskellige grupper, viser det sig, at patienter med kortere uddannelser, ledige samt personer med ikke-vestlig oprindelse har en signifikant ringere udvikling i deres kondital end andre patienter.

Den ringere udvikling på konditallet er formentlig både et resultat af manglende fremmøde til træningen og en mindre effektiv udførelse af den tilrettelagte træning. Ifølge undersøgelsen var det særligt rygere og personer på førtidspension, som valgte decideret at afbryde rehabiliteringsforløbet. 

Depression uden betydning

Folkene bag undersøgelsen havde en forventning om, at også depression ville have en negativ indflydelse på patienternes udbytte af det tilbudte rehabiliteringsforløb. Den forventning blev gjort til skamme i studiet. For selvom nogle patienter havde haft en depression tidligere eller havde en nyopstået depression, opnåede de forbedringer i deres kondital på niveau med øvrige patienter i undersøgelsen.

Se alle nyheder fra fagkongressen

Del eller udskriv artiklen
2 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Nicolai Mikkelsen


  Hej Jens Gramstrup Olesen
  Tak for dine tanker og kommentarer til studiet.
  Det er veldokumenteret at kondital/iltoptagelse er en markant prædiktor for hjertedød og hjertespecifikke genindlæggelser hos patienter med hjertekarsygdom. Da succesfuld rehabilitering kan øge patienternes iltoptagelse er det en væsentlig effektmarkør at måle på.
  En enkelt måling af kondital kan ikke måle effekt af rehabilitering men ændring i kondital fra før til efter kan derimod sige noget om effekten/ændring.
  Betydning af angst er bestemt også relevant at måle på. Det kunne vi desværre ikke i denne undersøgelse (det var et registerstudie hvor der ikke var indsamlet data på angst), men jeg er enig med dig i at man bør tænke på angst og vi er også i gang med at undersøge dette i et nyt studie.
  Vi undersøgte 1. om der var forskel på patienternes iltoptagelse før rehabilitering og 2. ændring af iltoptagelse fra før til efter rehabilitering.
  Her så vi at uddannelse, arbejdsstatus og etnicitet havde indflydelse på begge dele og at man derfor bør være mere opmærksom der disse subgrupper når de starter i et rehabiliteringsforløb.
  Du er meget velkommen til at skrive til mig hvis du er interesseret i at høre mere eller har spørgsmål til studiet eller andet.

  nicolai.mikkelsen.01@regionh.dk

  God aften
  Venlig hilsen
  Nicolai
 • Jens Gramstrup Olesen

  Forklar lige hvordan kondital som effektmarkør siger noget om social ulighed - tak.
  Kunne det tænkes at det har med andre ting at gøre end social status - f.eks. tilbuddets organisering samt fysioterapeuters potentielle manglende viden om andre kulturer?
  Hvordan kan kondital i øvrigt måle effekt af rehabilitering?
  Måske angst er på spil her og dem der er mest angste ikke tør træne og udebliver?
  Hvis rehabilitering var målbar via kondital kunne vi vel bare give dem epo?
Indsend kommentar