Stor forskel på kommuners genoptræning efter hoftebrud

Genoptræningsindsatsen for ældre patienter efter hoftebrud er stærkt svingende i kommunerne. Hver femte genoptræningsplan bliver slet ikke udført.
Er man over 65 år og falder og brækker hoften, vil et genoptræningstilbud efter udskrivelsen fra hospitalet være afhængigt af, hvilken kommune man bor i.

Der er forskel på kommunerne. Det viser et studie af forsker og udviklingsfysioterapeut Tonny Jæger Pedersen fra Rehabiliteringsafdelingen, OUH Svendborg Sygehus. Han præsenterede undersøgelsen på fysioterapeuternes fagkongres tidligere i dag.

Er man over 65 år og falder og brækker hoften, vil et genoptræningstilbud efter udskrivelsen fra hospitalet være ret så varieret afhængig af, hvilken kommune man bor i. Nogle får kun 5 timers genoptræning andre 50 timer. Gennemsnittet er på cirka 15 timers genoptræning for den enkelte patient.

Hver femte genoptræningsplan ved udskrivelse fra sygehuse bliver aldrig gennemført i kommunerne. Det resultat fremgår også af andre større undersøgelser.

”Vi ved ikke nok om hvorfor, men der er en gruppe af meget svage patienter, for eksempel plejehjemsbeboere og kørestolsbrugere, der ikke kommer i gang. Og halvdelen af dem dør inden en genoptræning kan begynde,” forklarer Tonny Jæger Pedersen.

Træning er afgørende

Studiet viser store på forskelle på tilbuddene mellem fire fynske kommuner. Formålet var at undersøge, hvad ventetid til genoptræning betyder for funktionsevnen efter fire måneder fra udskrivelse. Samt hvad omfanget af genoptræning betyder for funktionsevnen efter fire måneder fra udskrivelse. Ikke overraskende viser resultaterne at jo mere genoptræning jo højere funktionsevne.

”Der er heldigvis evidens for, at det hjælper at træne mere,” siger Tonny Jæger Pedersen.

Nyttigt med nøjere undersøgelse

Til gengæld kan studiet ikke påvise, at der er en sammenhæng mellem ventetid og lavere funktionsevne, dertil er populationen på 156 patienter i studiet for lav.

Halvdelen af patienterne ventede otte dage på genoptræning, mens resten ventede op til 15 dage.

Selve genoptræningsformen er ligeså varieret. Nogle kommuner lægger vægt på holdtræning, andre på individuel træning i center og atter andre fokuserer på selvtræning i hjemmet.

”Det vil være nyttigt med en nærmere undersøgelse af forskellene kommunerne imellem,” mener Tonny Jæger Pedersen.

Se alle nyheder fra fagkongressen

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar