To unge forskere modtager postdocstipendier

I anledning af Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum fik to forskere 900.000 kr. til forskning i fysioterapi. Det er nødvendigt at støtte forskning på højt niveau, sagde formand Tina Lambrecht, da hun uddelte to postdocstipendier på repræsentantskabsmødet.
Elisabeth Bandak og Mette Merete Pedersen modtog hver et postdocstipendium på 450.000 kr. Midlerne skal bruges til forskning i effekten af træning af patienter med knæartrose og aktivitet hos ældre under indlæggelse. På billedet ses Elisabeth Bandak sammen med Tina Lambrecht. Foto: Jens Wognsen.

To fysioterapeutiske forskere har hver modtaget 450.000 kr. i stipendie til forskning i fysioterapi.

Overrækkelsen foregik på Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde, hvor foreningsformand Tina Lambrecht stod for uddelingen.

Den ene modtager af stipendiet er ph.d. Elisabeth Bandak, som i sit forskningsprojekt vil se på effekten af den eksisterende træning til patienter med knæartrose. Projektet gennemføres på Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Den anden modtager er ph.d. Mette Merete Pedersen, som vil have fokus på at sikre aktivitet og mobilisering af ældre medicinske patienter under indlæggelse. Projektet gennemføres på Klinisk forskningscenter på Hvidovre Hospital.

Nødvendig støtte til forskning

Midlerne kommer fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling og uddeles i anledning af foreningens 100-års jubilæum.

Det er første gang disse stipendier uddeles, men det er ikke første gang, foreningen har været økonomisk fødselshjælper til forskerstillinger. De seneste mange år har foreningen uddelt omkring to millioner kroner om året til forskning, uddannelse og praksisudvikling. Det er nødvendigt, sagde Tina Lambrecht i sin tale.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vores fag og vores forening ville se helt anderledes ud i dag, hvis vi ikke havde gennemført den meget bevidste og strategiske satsning på forskning og evidensbasering af faget. Ved at støtte forskning i fysioterapi er vi med til at sikre, at danskerne får den bedst mulige og mest effektive behandling hos fysioterapeuter.”

Stipendiet er en ære

Elisabeth Bandak takkede for prisen, som betyder, at hun kan fortsætte sin fordybelse i effekten af træning til patienter med knæartrose.

”Det er en meget stor ære for mig at få tildelt stipendiet, og en kæmpe ære at dykke ned i et felt, som vi fysioterapeuter er rigtigt dygtige til. For vi ved, at træning er gavnligt, men hvorfor det virker, er uklart. Det glæder jeg mig meget til at arbejde med.”

Mette Merete Pedersen sendte via videohilsen fra USA, hvor hun opholder sig nu, en stor tak for stipendiet, som hun opsummerede med få ord:

”Projektet går kort sagt ud på at få ældre ud af sengen og op på gulvet. Det lyder simpelt, men det er det ikke, og det har været et problem, siden man blev klar over, at det er bedre at bevæge sig under sygdom.”


Den ene modtager af et postdocstipendie, Mette Merete Pedersen, sendte repræsentantskabet en videohilsen fra USA.