Udspil: Sådan får vi bedre sygehuse

Vi kan bruge fysioterapeuter bedre på landets hospitaler. Det er kernen i et sygehusudspil med 10 forslag, som Danske Fysioterapeuter nu lancerer.
Katrine Astrup Sørensen er fysioterapeut på Aarhus Universitetshospital. Hendes slags skal der være mange flere af, hvis det står til Danske Fysioterapeuter. Foto: Claus Sjödin.

Det bliver bedre at være patient på landets sygehuse, hvis vi bruger fysioterapeuter mere aktivt. Det er hovedbudskabet i et udspil, som Danske Fysioterapeuter i dag præsenterer. Udspillet indeholder 10 forslag, der rækker fra at bruge fysioterapeuters kompetencer i akutmodtagelser, over fokus på mobilisering under indlæggelse, til at gøre det til et terapeutisk ansvar at udarbejde genoptræningsplaner.

Udspillet skal især gøre det tydeligt for politikere og andre beslutningstagere, at der er store gevinster at hente ved at satse mere på fysioterapeuter.

”Med udspillet vil vi vise, at der er rigtig mange steder i hospitalsvæsenet, hvor fysioterapeuter bør spille en større rolle, fordi det vil gavne patienterne,” siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

Hun oplever, at der er stor interesse fra både politikere, hospitalsansatte og almindelige mennesker for, hvordan vi kan gøre hospitalerne bedre.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at regeringen er på vej med sit udspil til et nyt sundhedsvæsen, og at vi ret snart skal have et folketingsvalg. Derfor er det et oplagt tidspunkt at komme på banen med vores tanker og forsøge at præge udviklingen,” siger Tina Lambrecht.

Følg evidensen

Hun peger på, at vi får stadig mere viden om, hvor stor en forskel fysioterapeuter kan gøre, men det går for langsomt med at omsætte viden til praksis.

”For eksempel ved vi i dag rigtig meget om betydningen af mobilisering under indlæggelse. Men patienterne ligger alligevel stille i sengen. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi er nødt til at se på det samlede patientforløb,” siger Tina Lambrecht.

Det betyder især, at der skal fokus på, hvordan patienterne modtages, aktiveres under indlæggelse og kommer godt videre ved udskrivning.

”Det er jo også det, jeg hører, når jeg besøger hospitaler. Der er så travlt på mange afdelinger, at man ikke får patienterne op af sengene, selvom vi alle sammen ved, at det er bedst for dem,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Vi er nødt til at få fokus på, at fysisk aktivitet ikke er sådan noget, der er rart at have, hvis der er tid til det. Fysisk aktivitet er en nødvendig del af behandlingen og skal respekteres som sådan.”

Tak for hjælpen

Som del af processen med at lave udspillet er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle regionalt ansatte medlemmer, og der er gennemført interviews med tillidsrepræsentanter og ledere. Derudover har formanden besøgt 15 hospitaler for at høre, hvordan vi kan udvikle sygehusvæsenet.

”Jeg er glad for, at rigtig mange medlemmer har villet bidrage til processen. Det betyder, at vi står med et gennemarbejdet udspil, der peger på både konkrete problemer og konkrete løsninger,” siger Tina Lambrecht.

Omkring 2.000 fysioterapeuter arbejder i dag på danske hospitaler. Tallet har været nogenlunde stabilt siden kommunalreformen, mens der er blevet ansat flere sygeplejersker og læger i den samme periode. De flere medarbejdere skal dog ses i sammenhæng med, at antallet af patienter på hospitalerne er vokset meget hastigt de sidste 10 år.

”Der er brug for flere medarbejdere på hospitalerne – og en væsentlig del af de flere medarbejdere skal være fysioteraputer,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”De fysioterapeuter, der i dag arbejder på hospitalerne, gør et fantastisk stykke arbejde, men vi er nødt til at styrke fysioterapiens rolle, hvis vi skal sikre patienterne den bedste behandling.”

Se Danske Fysioterapeuters udspil til et bedre hospitalsvæsen

Del eller udskriv artiklen
4 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Stine Bøgh Pedersen

  Kig forbi det studie Region Hovedstaden og Aalborgs Universitet har lavet om "Fremtidens kompetencer i sundhed".
  Interessant læsning som også har konkvenser for, hvordan man skal indtænke fysioterapeuters roller på sygehusene/i sundhedsvæsenet i fremtiden. Og nok hurtigere end vi tror.

  https://www.regionh.dk/CAMES/Udvikling/Udviklingsprojekter/Sider/Fremtidens-kompetencer-i-sundhed.aspx
 • Kim Schousboe

  Kære fysioterapeut-kolleger,

  Vi skal værne om det vi er gode til.

  Vi er stærke i den menneskelige kontakt, vi skaber relationer og alliancer med borgeren/patienten, der skal flyttes videre i eksempelvis et genoptrænings – eller rehabiliterende forløb.

  Der skal spares, skæres og nedprioriteres i samfundet. Og nu skal 350 stillinger nedlægges på det regionale område. Det er beskæmmende og ikke en positiv udvikling, hverken for den enkelte sundhedsperson der afskediges, patientforløb eller for sundhedsforebyggelsen. Pengene bør prioriteres bedre og anderledes. Bruges mere langsigtet.

  Jeg føler i den grad med de implicerede fysioterapeuter, hvis stillinger bringes i farer med de konsekvenser det kan medfører.
  - Jeg vil kæmpe for flere fysioterapeuter på sygehusene også i specialiserede stillinger.
  - Flere fysioterapeuter på højere stratetiske niveauer også på sygehusene.
  - Flere fysioterapeuter til at hjælpe til de gode rehabiliterende og genoptrænende forløb hvor patienten er i centrum.

  Vi skal ikke erstattes af maskiner/robotter som Odense Universitets Hospital lige nu tester på. Vi skal have forebyggelse og fysisk aktivitet på dagsordnen.

  Ellers et meget positivt udspil.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe

  Fællestilldsrepræsentant Roskilde Kommune
  Regionsformandskandidat for Danske Fysioterapeuter
 • Carsten Abildtrup Ranum

  Punkt nummer 6 giver så meget mening, så det er fysioterapeuten der udnytter sine kompetencer og at der ikke følges et behandlingsregime, der ligger fra hospitalets side.

  Når det så er sagt, så ville det klæde både det danske sygehusvæsen og bestemt også danske fysioterapeuter, at arbejde for en konsensus om hvad der er bedste praksis i forhold til behandling og genoptræning.
  Forestil et scenarie hvor ikke bare et hospital, region - men nej hele landet hvor det er fastlagt hvad bedste praksis er i forhold til en given problemstilling, behandling, genoptræning. Det vil give mulighed for, at alle bliver behandlet ens og lige godt uanset placering i landet.
  Tænk hvis en patient i systemet kunne tage på ferie et andet sted i landet, derfra gå ind på et hospital eller kommunalt tilbud som de følger, sige at de er 4 uger henne i genoptræningsforløbet og så bare deltage på et hold på det givne sted - FORDI PRAKSIS ER ENS OVERALT.
  Tænk kunde tilfredshed i stedet for lokal arrogance - det ville klæde vores sundhedsvæsen.

  Jeg tænker også, at det ville skabe effektivitet på hospitalet eller i kommunen hvis vi gik væk fra kasse-tænkning/afdelingsstyring. Flere forskellige patient grupper har brug for samme genoptræning, så hvorfor ikke samle flere fra forskellige afdelinger på eks. et hospital. Det ville optimere en fysioterapeuts arbejdstid, kompetencer og effektivitet.
  Men det virker som (sjovt nok) utopisk tanke at det nogensinde kommer til at ske.

  Men det er et par steder hvor jeg synes Danske Fysioterapeuter burde tage fat.

  Ellers nogle gode forslag som ligger på bordet-
 • Martin Reinholck-Jæger

  Hmmm... Det skulle bare partou være 10 punkter og ikke 8???

  Pkt 5 og 6 er jo det samme og pkt 7 og 8 dækker over det samme...

  Men det er dog meget relevante emner...
Indsend kommentar