Akupunktur: Lovforslag er mangelfuldt

Der er stadig store mangler i nyt lovforslag om akupunktur på brystkassen, når det kommer til patientsikkerheden.
Foto: iStock

Det er positivt, at regeringen vil gøre det sikrere for patienter at modtage akupunktur. Men trods de gode intentioner risikerer regeringens konkrete forslag at gøre det modsatte. Det advarer Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi (DSAF) om i et fælles høringssvar til Folketingets Sundhedsudvalg.

Regeringen ønske om at stramme loven skyldes især, at der har været sager om patienter, der fik punkteret en eller begge lunger i forbindelse med akupunkturbehandling.

Læs hele høringssvaret (pdf)

Det centrale problem er, at man ifølge forslaget fremover ikke behøver uddannelse for at udøve akupunktur, men kan nøjes med et sikkerhedskursus. Det risikerer at forringe uddannelsesniveauet blandt udøvere af akupunktur betragteligt – med alle de konsekvenser, det har for patienterne. Derfor bør der stilles krav om, at alle, som behandler med akupunkturnåle, først gennemgår en passende læringsproces.

Samtidig peger Danske Fysioterapeuter og DSAF på, at fysioterapeuter i forvejen har kendskab til det, der foreslås som del af sikkerhedskurset enten fra fysioterapeutuddannelsen eller fra DSAFs uddannelsesforløb for akupunktører. Derfor bør fysioterapeuter med anerkendt akupunkturuddannelse undtages for kravet om sikkerhedskursus, mener Danske Fysioterapeuter og DSAF.

Samtidig peger høringssvaret på, at den anatomiske definition af brystkassen bør præciseres, da nakke og skulder ikke er en del af brystkassen.

En længere historie

Det nye lovforslag om akupunktur på brystkassen kommer efter, at Sundhedsministeren sidste år fremlagde et forslag, der betød, at kun læger måtte udføre akupunktur på brystkassen. Det lovforslag blev taget af bordet efter kritik fra blandt andre Danske Fysioterapeuter.

Læs også: Akupunktur forbud bliver ændret

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Ole Andersen

  For os at se virker det lidt som om at DF har givet op angående denne sag. Det er tankevækkende, at en forening med ca.15000 autoriserede medlemmer lader sig rende om hjørner med i den beskrevne kontekst.
  Lovændringer skal ske på et kvalificeret grundlag og ikke på baggrund af lobbyvirksomhed. Det er ikke godt, at fysioterapeuters faglige autonomi devalueres på denne måde og under styring af aktører med en dagsorden, som ikke har patientsikkerheden som førsteprioritet.
  Og jeg giver Morten Topholm ret i at det bliver spændende at følge evalueringen af manipulationsloven.
 • Morten Topholm

  Kære Ole

  Jeg kunne tilføje en bekymring vedr sagsbehandlingen af lovforslaget om akupunktur.
  Sundhedstyrelsen har sat blandt flere en jurist til at sagsbehandle på denne såkaldte akupunktur sag.

  Det som er interessant at bemærke er at samme jurist, som i lovforslagsoplæget har forslået at kiropraktorer og læger skulle være undtaget af et sikkerhedskursus, få måneder før kom fra en stilling som chefjurist i kiropraktorforeningen. En stilling denne har bestredet i lidt over et år og som denne fik efter at have siddet med Manipualtionssagen i selv samme sundhedsstyrelse som jurist, og hvor hun der foreslog at kun kiropraktorer og læger skulle have lov til at manipulere...
  Personens navn står på begge lovforslag som sagsbehandler i sundhedsstyrelsen, ind imellem dennes ansættelse i kiropraktorforeningen som chefjurist.

  Nu må man formode at embedsfolk i sundhedsstyrelsen kan håndtere armslængde princippet og kan forholde sig objektive i sagsbehandling, men det er dog et bemærkelsesværdigt sammentræf...

  Jeg har adspurgt sundhedstyrelsen om man finder at sagsbehandlingen er foregået neutral og objektiv, og har ikke modtaget noget svar. Jeg kan da godt blive bekymret for den kommende tre års evaluering af manipulationsloven her til sommer, men det er måske bare mig...

  Jeg ligger inde med personens navn, samt dokumentation for sammenhængen, hvis nogle skulle have interesse heri.
 • Ole Andersen

  Skader kræver handling, men…

  Læger og kiropraktorer er overrepræsenterede i statistikken med hensyn til, hvem der punkterer flest lunger når der sammenlignes med det antal henholdsvis læger/kiropraktorer vs fysioterapeuter som behandler med akupunkturnåle – dette tal er ca. 7 til 1.

  I tre af tilfældene med punkterede lunger, hvor det er er fysioterapeuter som har behandlet - har symptomerne på punkteret lunge vist sig flere timer efter behandlingen. Symptomer på punkteret lunge kan have en latenstid på op til 3 døgn efter behandlingen. Sagligt og statistisk set kunne en forsinket erkendelse af patientens symptomer også være sket for en læge eller en kiropraktor. Sidstnævnte har ligeledes været tilfældet og dokumenteret, men er ignoreret i lovforslaget.

  Patientsikkerheden burde utvetydigt have førsteprioritet, men i et sagligt perspektiv tjener lovforslaget to formål 1) at skåne behandlere med høj akademisk status og 2) statuere politisk handling ved at pålægge professionsbachelorer et administrationstungt dagskursus, så omverdenen kan se at der er handlet.

  Lovforslaget indikerer samtidigt, at de indirekte ønsker at lukke ned for, at andre end læger og kiropraktorer anvender akupunktur. Denne indikation beror på, at der er mere end 6000 i Danmark som behandler med akupunktur og Styrelsen for Patientsikkerhed anslår, at de kan ”blåstemple” godt 300 behandlere om året via deres kommende lungekursus. Førnævnte betyder, at alle er igennem om ca. 18-20 år.

  Patientsikkerheden burde bero på faktuelle data, hvis det reelt er patientsikkerheden som ønskes styrket. Men i denne postfaktuelle tid betyder politisk spin og lobbyvirksomhed mere end patientsikkerhed baseret på saglig og dokumenteret viden.

  Ærgerligt for patienterne.
 • Sille Frydendal

  Kære Lene

  Det helt centrale er, at man skal være tilstrækkeligt uddannet og kompetent til at udføre patientsikker behandling med akupunkturnåle på brystkassen. Internationale retningslinjer for patientsikker behandling med akupunktur og DSAF anbefaler længerevarende uddannelse om patientsikker behandling, herunder indikationer, kontraindikationer samt forebyggelse, erkendelse, håndtering af skader mv: https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/akupunktur-kraver-grundig-uddannelse

  Hvis din gennemførte akupunkturuddannelse lever op til de internationale retningslinjer om patientsikker behandling med akupunktur, så følger du det minimumskrav til uddannelse, som vi og DSAF har foreslået ministeriet.

  Vær opmærksom på, at lovforslaget indeholder bestemmelser om en 2-årig overgangsordning. Alle, der behandler med akupunktur på brystkassen skal have gennemført sikkerhedskurset senest d. 30. juni 2021.
  Når overgangsordningen udløber, må de personer, der ikke har taget et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, ikke længere udføre nåleakupunktur på bryst-
  kassen. Der vil dog fortsat være mulighed for at udføre nåleakupunktur på resten af kroppen, idet der efter lovforslaget ikke stilles fornyede krav til den, der udfører akupunktur på øvrige dele af kroppen.

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal, faglig chef
 • Michael Møller Nielsen

  Enig i ovenstående... Der er mange af os der har taget kurser i aku andre steder f.eks. i lægernes selskab.

  Der er store paralleliteter ved aku-sagen og manipulationssagen, hvor man fandt at alle kunne få lov til at manipulere i cervical columna uden krav om uddannelse ud over grunduddannelsen.

  Personligt vil jeg være bekymret for at skulle betale 35.000 kr. for at gennemføre DSFA kursusrække for at få lov til at benytte indstik i thorax.
  Jeg vil dog aktivt støtte et sikkerhedskursus til billige penge udbudt til alle.

  Det er uheldigt at man fra Dansk Selskab for Fysioterapi ikke har koordineret holdninger til merit mellem diverse kursusudbydere, således man ikke skal se enkelte selskaber gå enegang.

  Det ville have været et positivt træk for f.eks. DSF at udbyde praksiscertifikater, hvor hvert specialeselskab kort redegører for sikkerhed og problemstillinger og at man således lod dette være præmis for at kunne praktisere disse teknikker.

  Vi skal som fag og specialeenhed DSF vise samhørighed og ikke lade selskaber arbejde i hver sin retning.

  I den ideelle verden etablerede vi et fælles speciale i muskuloskeletal fysioterapi, hvorunder MT, AKU, Sport og SMOF kunne indgå.
  På den måde vil man undgå at skulle betale for gennemgang af de samme emner.
  Desuden ville man hermed stå stærkere i forhandlinger med sundhedsstyrelsen om f.eks. direkte adgang til spec. fys.

  MVH

  Michael

 • Lene Lebech

  Hvad med alle os, der laver IMS eller Dry Needling? Hvordan skal vi forholde os til alt det her? Vi har jo også taget længerevarende kurser, men ikke under DSAF...
Indsend kommentar