Der er store fordele ved at træne før og under kræftbehandlingen

Træning har ikke kun effekt på funktion og komplikationer efter kræftbehandlingen, men træning før og under behandlingen øger tolerancen for behandlingen, mindsker komplikationer og har potentiale til hæmme udviklingen af cancersygdommen. Det kan man læse i en ny statusartikel i Ugeskrift for Læger.
Foto: iStock

Kortere indlæggelsestider, færre komplikationer, øget tolerance for kemoterapi og styrkelse af patienternes performancestatus, så de kan tåle kræftbehandlingen, er nogle af de positive gevinster, patienter opnår ved at træne før operation eller strålebehandling for kræft.

Derudover kommer, at større studier tyder på, at træningen hæmmer udviklingen af cancer. Forskere i Danmark og internationalt er derfor i gang med at forske i ”exercise as anti-cancer medicine”. Det fremgår af den sidste udgave af Ugeskrift for Læger fra den 14. oktober.

Med artiklen ”Fysisk træning som præoperativ optimering hos patienter med cancer”, gør forfatterne rede for effekten af træning både før, under og efter kræftbehandlingen.

Der mangler endnu viden om, hvordan der skal trænes, og hvor træningen bør finde sted.

Træning før kirurgi og kemoterapibehandling

Et Cochranereview fra 2017 viser, at patienter med lungecancer får mere end halveret komplikationerne efter operationen og var indlagte i kortere tid, hvis de trænede før operationen. Træningen bestod primært af gangtræning kombineret med f.eks. åndedrætstræning, funktionel styrketræning og balancetræning.

Man har også vist, at kvinder med brystkræft øger tolerancen for kemoterapi ved at træne i forbindelse med behandlingen.

En øgning af blodvolumen og forbedring af den kardiovaskulære fitness mindsker desuden risikoen for postoperative komplikationer.

For meget svage patienter kan træning være med til at forbedre performancestatus og dermed muliggøre en evt. operation eller kemobehandling, der ellers ikke var forsvarlig at gennemføre.

Træning i kommunen og på sygehuset

Det har siden 2012 været standard at tilbyde genoptræning til patienter efter kræftbehandling ud fra en viden om, at det har betydning for kompliance, at træningen foregår tæt på patienternes eget hjem.

Men hvis træningen skal være en del af det øvrige behandlingstilbud på sygehuset, vil det være hensigtsmæssigt, at træningen også tilbydes på sygehuset, skriver forfatterne i Ugeskrift for Læger.

Pernille Højman*, Jesper F. Christensen, Julie Gehl, Ismail Gögenur. Fysisk træning som præoperativ optimering hos patienter med cancer. Ugeskr Læger 2019;181:V05190329

(Pernille Højman er medforfatter, men døde inden publicering af artiklen). 

Læs artikel i Ugeskriftet: Fysisk træning som præoperativ optimering hos patienter med cancer (artiklen er bag login)

Læs også: Præhabilitering kan gøre en forskel ved kræft