Få et hurtigt overblik over evidensen for fysioterapi

På hjemmesiden kan du finde otte faglige statusser, dvs. opsummeringer af evidensen for fysioterapi til udvalgte patientgrupper eller problematikker. To af statusserne er nye og omhandler hjernerystelse og urininkontinens.

En række forskere indenfor fysioterapi udpeget af de faglige selskaber har udarbejdet en kort oversigt, kaldet faglig status, over evidensen for fysioterapi til udvalgte symptomer og sygdomme. De faglige statusser kan downloades fra fysio.dk

I år er der ind til videre publiceret faglig status om hjernerystelse og urininkontinens. Tidligere er der publiceret faglig status om fysioterapi til demens, motorisk usikre børn, type 2-diabetes, hofteartrose, skizofreni og smerter.

De faglige statusser har fået en nyt layout og er udstyret med en opsummeringsside, der fremhæver de vigtigste budskaber.

Hvad kan jeg bruge den faglige status til?

Den faglige status kan bruges til at argumentere for og markedsføre fysioterapi som et relevant tilbud til specifikke patientgrupper overfor arbejdsgivere og politikere. Den kan bruges i argumentationen for at tilbyde fysioterapi, hvor der tidligere ikke var et tilbud, til at begrunde varighed og dosis af indsatsen eller til at dokumentere evidensen på området.

Den enkelte fysioterapeut kan bruge statussen til at få et overblik over et snævert område af fysioterapi eller til at udlevere til patienter, der har lyst til at se på den bagvedliggende evidens for en given indsats.

Danske Fysioterapeuters faglige statusser

 

Del eller udskriv artiklen
4 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Jens Olesen

  Exactly - Kristian.

  I dag er der der måske generelt evidens for 10 - 20 % af fysioterapi, hvilket endog synes et højt estimat. Med andre ord, hvordan behandler vi patienterne, når der ingen evidens er, at praktisere. Der findes ikke tal på området men det gør vel ikke 80 - 90 % af fysioterapi til en fejlbehæftet og alternativ praksis? I så fald ligner et sådant synspunkt måske mere symbolsk vold end et videnskabeligt standpunkt.
 • Kristian Skadhauge

  Evidens kan købes i metermål - det er blevet så mainstream at det til tider skygger for kerne opgaven og den sunde fornuft.
 • Hanne Egelund Dall Coermann

  Jeg læser at teksten i status netop tager højde for dette dilemma. Jeg læser stort set at fysioterapi kan gøre en forskel og der gives en liste af muligheder for hvad fysioterapeuter kan gøre. Jeg oplever ikke at er formuleret dom firkantede fakta, men netop en mulighed for at have et grundlag at snakke ud fra.

  Derudover indeholder de en beskrivelse af, hvad der har været fokus på i undersøgelsen af symptomer. F.eks kan skizofreni og hjernerystelse symptomer se anderledes ud også, men der er her beskrevet, hvad man har valgt at have fokus på.

  Dejligt let tilgængeligt materiale, der ikke påstår at være den evige sandhed, men noget at tale ud fra.
 • Jens Olesen

  Jeg synes det ville pynte, hvis man startede med, at definere, hvad fysioterapi er?
  Det ved videnskaben eller faget ikke for nuværende ifølge litteraturen. Derfor er en smule problematisk, at nuværende evidens, i praksisfaget fysioterapi, kun måler på det målbare.

  Samt dernæst, at definere og tydeliggøre, hvilke evidensformer der validt og reliabelt kan udforske, fysioterapi i praksis, som praksis udføres i praksis, og ikke forskningslaboratoriet.

  Læste fornyeligt om en kardiologisk overlæge der udtalte, at man efter hans vurdering højst har evidens for omkring 10 procent af kardiologispecialet på nuværende tidspunkt. Selvom det antages, at forskningsindsatsen både økonomisk og fagligt er noget større i kardiologi end fysioterapi er spørgsmålet, hvorvidt der generelt er evidens for mere end cirka 10 procent af den samlede fysioterapiindsats. Der findes sjovt nok ingen tal herfor men jeg tror man skal være meget stærk i troen for, at påstå, at fysioterapi kan overgå kardiologi specialet på dette området.

  Der er derfor noget fundamentalt galt, hvis vi i fysioterapi tror, at evidensen er det vi skal sælge og promovere os på, når omkring 90 procent af det vi gør de facto og nødvendigvis "blot" er kundskabsbaseret på vores kliniske praksis ekspertise og patientens mål. Så måske burde Danske Fysioterapeuter snarere udgive en folder om, hvad fysioterapeuter gør i alle de tilfælde der ikke er evidens - hvis patienterne ønsker vores hjælp uanset.
  Det er metaspørgsmålet som faget må besvare - istedet for, at lade som om hovedparten af fysioterapi er evidensbaseret i den hårde forstand. Jeg er ked af at sige det men det ligner falsk varedeklaration. Det er og bliver en skøn - men urealistisk utopi.
Indsend kommentar