Kender du oversigten over specialister og certificerede klinikere?

Du kan her på hjemmesiden finde en oversigt over fysioterapeuter, der er godkendt som specialister eller certificerede klinikere.
Foto: iStock.

Her på fysio.dk er der en oversigt over specialister og certificerede klinikere, der er godkendt af specialiseringsrådet under Dansk Selskab for Fysioterapi. Oversigten bliver løbende opdateret i takt med, at flere fysioterapeuter ansøger og bliver godkendt.

Det er her, man kan finde oplysning om, hvor mange der er specialiseret under de enkelte specialer og se, hvilke specialister og certificerede klinikere der er i de enkelte regioner, samt deres kontaktoplysninger.

Ny og gammel ordning

I 2018 trådte en ny specialiseringsordning i kraft, der afløste den tidligere ordning, der havde eksisteret siden 2000. I den gamle ordning var der 7 specialer inklusiv rehabilitering, der ikke længere er et speciale.

I dag omfatter ordningen 10 forskellige specialer:

Arbejdsliv, Geriatrisk og gerontologisk fysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi, Muskuloskeletal fysioterapi, Neurologisk fysioterapi, Onkologisk fysioterapi, Psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, Pædiatrisk fysioterapi, Sportsfysioterapi, Urologisk, gynækologisk og obstetrisk fysioterapi.

Flere specialister

Under den gamle ordning var der efter 17 år godkendt 77 specialister, mens der er fart på godkendelserne under den nye ordning. Der er på nuværende tidspunkt godkendt 14 specialister i den nye ordning, så der i alt er 91 specialister, og oven i dette kommer 55 certificerede klinikere.

Aktuelt behandles 46 nyligt indkomne ansøgninger, så det samlede antal forventes at komme op i nærheden af 200 i forbindelse med næste ansøgningsrunde med frist 1. marts næste år.

Som det fremgår af oversigten her på fysio.dk, er der endnu ikke godkendt specialister indenfor ældre, kræft og urologi og gynækologi. Dertil kommer, at der er nye godkendte specialister, som endnu mangler at indsende data til hjemmesiden, hvorfor deres navn endnu ikke fremgår af oversigten.

At der allerede nu er kommet flere fysioterapeuter, der ønsker et bevis for deres kliniske kompetencer, end tidligere, er der ifølge formand for Dansk Selskab for Fysioterapi Lars Henrik Larsen en god forklaring på:

”Fysioterapiens vidensgrundlag bliver i stigende grad kvalitetssikret og evidensbaseret. Den udvikling afspejles i forskningsindsatserne, der i stigende grad understøtter alle specialer. Parallelt med det, gør de faglige selskaber i fysioterapi et kanonflot stykke arbejde med at implementere forskningen og udvikle praksis på de enkelte områder."

"Det betyder, at der generelt er større fokus på kompetencer i et metodisk perspektiv med øget bevidsthed om vidensbasering af de kliniske beslutninger. Jeg tror denne udvikling understøtter motivationen for at medlemmerne dokumenterer deres kompetencer. Samtidig understøtter både Danske Fysioterapeuter og de 17 faglige selskaber, at fysioterapeuter får større kendskab til specialisering”, siger formand for Dansk Selskab for Fysioterapi Lars Henrik Larsen.

Hvorfor blive specialist?

Når man bliver godkendt som enten specialist eller certificeret kliniker, har man ret til at bruge titlen i forbindelse med for eksempel markedsføring. Men det er mere end bare en titel, der får fysioterapeuter til at ansøge om at blive specialist eller certificeret kliniker, fortæller Lars Henrik Larsen.

”Faglighed har altid været central i fysioterapi, og specialiseringen tror jeg er med til at styrke mange fysioterapeuters identitet som kompetente fagpersoner med en stærk faglighed. Desuden kan vi se, at flere af de specialiserede fysioterapeuter anvender deres godkendte titel til at profilere sig overfor omverdenen eller klæder sit CV på til at løfte udviklingsopgaver, indgår i udviklingsfunktioner eller samarbejder med forskere eller andre ressourcepersoner om at løfte kliniske udfordringer.

"Vi har i Dansk Selskab for Fysioterapi en klar forventning om, at vi vil se, at specialisering i stigende grad efterspørges af ledere på jagt efter kompetente fysioterapeuter med særlige kompetencer indenfor et specifikt område”.

Alle selskaber får specialister i fremtiden

Lars Henrik Larsen glæder sig over, der er så mange fysioterapeuter, der har ønsket at bliver certificeret eller godkendt som specialister.

Han fremhæver, at de faglige selskaber løfter en stor opgave med at udvikle, evidensbasere og kvalificere de praktiske kompetencer for at sikre bedst mulige tilbud til den enkelte borger og patient.

”Jeg ser udviklingen som et tegn på, at de kompetencer, som et stort antal fysioterapeuter har tilegnet sig gennem videreuddannelse, anses som vigtige. Der er nok en række grunde til at enkelte specialer ikke tidligere har haft specialiserede fysioterapeuter."

"Først og fremmest håber vi, at arbejdsgiverne erkender, at specialisering er en af flere vigtige praksisudviklingsstrategier, og når vi samtidigt kan se, at alle selskaber arbejder målrettet med at understøtte mulighederne, forventer vi i løbet af kort tid at se ansøgninger fra hele feltet af specialer”, siger Lars Henrik Larsen.

Sådan ansøger du om at blive specialist eller certificeret kliniker

Læs mere om specialiseringsordningen