Ansøgning om re-certificering hver 7. år

Hvis man ønsker at beholde sin certificering på et af de to niveauer, skal man hvert 7. år re-certificeres. De vigtigste kriterier her, at man fortsat er aktiv med patientbehandling, har modtaget efteruddannelse for mindst 5 ECTS og modtaget mindst 5 supervisionstimer.

Syv år efter du er godkendt har du mulighed for at blive re-certificeret, hvilket er dit stempel på at du fortsat er aktiv inden for specialet og er både klinisk og fagligt opdateret. Såfremt du undlader at genansøge vil du ikke længere bærer titlen. Genansøgningen er ikke ligeså omfattende, som ved første ansøgning. Der skal vedlægges noget mindre dokumentation, jf. nedenstående kriterier.

For at ansøge om re-certificering (fornyet godkendelse), så skal du bruge samme link, som hvis du søgte første gang du søgte. Altså via www.efond.dk I ansøgningsblanketten er der under trin 1 en boks, hvor du skal angive at der er tale om "fornyet godkendelse".

Herefter skal du udfylde ansøgningsskemaet ift. følgende krav skal opfyldes ved fornyet godkendelse:

  1. Specialerelevant klinisk erfaring: Ansøger skal over en periode på syv år have arbejdet minimum 10 timer ugentlig i klinisk praksis med patienter. Antal af ugentlige timer med patienter, er dermed lavere end for førstegangsansøgere. Såfremt du ikke er fuldtidsbeskæftiget med pateienter, så forventes det, at du sideløbende har beskæftiget sig med udvikling af faget, fx i form af undervisnings- eller forskningsaktiviteter.
  2. Efteruddannelse - minimum 5 ECTS: Ansøger skal have deltaget i specialerelevant undervisning, herunder kurser og konferencer svarende til 5 ECTS-point (minimum 138 timer). Halvdelen af dette kan omfatte deltagelse i relevante faglige eller videnskabelige symposier, konferencer o.l., samt selvstændigt planlagte undervisningsforløb
  3. Supervision - mimimum 5 timer: Ved re-certificering skal ansøger dokumentere minimum 5 timers supervision, som skal være opnået i den mellemliggende periode på syv år. Mindst halvdelen (2,5 time) skal være individuel supervision.
  4. Generisk beskrivelse: Du skal give en kort gennemgang af, hvordan du omsætter dine kompetencer hvad der har kendetegnet din profil og karriereudvikling de seneste svv år.