Hvorfor skal du specialisere dig?

Specialisering i fysioterapi er for alle fysioterapeuter, og mange fysioterapeuter er allerede specialiserede. En godkendelse som certificeret kliniker eller specialist er et bevis på dine kliniske kompetencer.

Du skal specialisere dig for din egen skyld

Hvis du har været uddannet nogle år, har du sikkert allerede taget efteruddannelse og har sandsynligvis allerede specialiseret dig inden for et eller to specialer. Ved at søge godkendelse som certificeret kliniker eller specialist får du anerkendt de kliniske kompetencer, som du allerede har.

Du får dermed et bevis på, at du har dygtiggjort dig og kan noget særligt inden for et specifikt fagligt område.

Hvis du er nyuddannet, kan du begynde at overveje hvilken retning, du gerne vil gå inden for fysioterapien og hvilken klinisk karrierevej. Det skal du gøre for at finde ud af, om du ønsker at dygtiggøre dig inden for et specielt område - dermed gå målrettet efter det.

Du skal specialisere dig for patientens skyld

Patienter vil altid efterspørge den bedst kvalificerede fysioterapeut til deres behov. Ved at specialisere dig er du med til at sikre patienterne adgang til fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræssonering, behandling, genoptræning og rehabilitering på et højt kvalificeret niveau, tilpasset netop deres behov.

Du skal specialisere dig for samfundets skyld

Sundhedsvæsenet efterspørger høj faglig kvalitet i form af nyeste viden og kompetencer i den kliniske opgaveløsning. Gennem specialisering i klinisk praksis er fysioterapeuter med til at imødekomme den efterspørgsel.

Du skal specialisere dig for professionens skyld

Fysioterapi er i konstant udvikling, og der kommer hele tiden ny viden, som fysioterapeuter skal tilegne sig og implementere i deres virke. I takt med at der bliver flere certificerede klinikere og specialister i fysioterapi, vil synligheden af fysioterapeuters kompetencer stige. Dette vil på sigt bidrage til udviklingen og anerkendelsen af professionen.

Som autoriseret fysioterapeut er man forpligtet til at tilegne sig ny viden løbende. Specialiseringsordningen er en systematisering af, hvordan du som fysioterapeut kan tilegne dig den nye viden og holde dig opdateret inden for dit fag. Det er også et bevis på dine specialiserede kliniske kompetencer.

Specialiseringsordningen er således en kvalificering af den livslange læring, som alle fysioterapeuter er forpligtet til via sin autorisation.