Hvilke krav skal du opfylde?

Du skal have dokumenteret erfaring med klinisk praksis, efteruddannelse og supervision inden for et speciale for at søge om godkendelse som certificeret kliniker eller specialist. Læs om kravene her.

Udgangspunktet for at søge om godkendelse som certificeret kliniker eller specialist er:

 • At du har dansk autorisation, dvs. uddannelse i fysioterapi, som er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder
 • At du er medlem af Danske Fysioterapeuter
 • At du er medlem af et fagligt selskab i fysioterapi

Hvis du ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter, koster det 6.700 kr. Du betaler kun, hvis din ansøgning bliver godkendt. Prisen svarer til et årligt medlemskab af Danske Fysioterapeuter.

Se de faglige selskaber

Du kan specialisere dig på to niveauer

Specialisering i fysioterapi kan ske på to niveauer. Du kan enten specialisere dig som certificeret kliniker eller som specialist. Specialist er en overbygning til certificeret kliniker. 

 • Certificeret kliniker i specialets navn (fx certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi)
 • Specialist i specialets navn (fx specialist i pædiatrisk fysioterapi).

Fire elementer

For at blive godkendt, som certificeret kliniker eller som specialist skal du have en kombination af følgende fire elementer:

 • Specialerelevant klinisk praksis
 • Specialerelevant efteruddannelse
 • Specialerelevant videreuddannelse (kun specialist)
 • Supervision

Der gælder forskellige krav til certificeret kliniker og specialist. Forskellen består hovedsageligt i, at man som specialist skal have mindst en kandidat- eller masteruddannelse. Derudover skal man som specialist kunne dokumentere mindst 50 timers supervision. Her skal den certificerede kliniker dokumentere 20 timers supervision.

Læs mere om kravene

Ansøgere til at blive godkendt som certificeret kliniker skal kunne dokumentere:

Klinisk praksis
Minimum tre års specialerelevant klinisk praksis inden for specialet.

Du har som minimum tre års samlet erfaring med fysioterapeutisk praksis med direkte tilknytning til specialet og patienter. Konkret skal du kunne dokumentere beskæftigelse inden for specialet svarede til 30 timer om ugen i gennemsnit over en periode på syv år.

Efteruddannelse
Specialerelevant efteruddannelse svarende til i alt 40 ECTS.

Du har gennemført kurser og efteruddannelse med relevans for specialet i et omfang svarende til 40 ECTS.

European Credit Transfer System (ECTS) er et point system til at vurdere arbejdsbelastning indenfor uddannelse på tværs af de europæiske lande. Læs mere om ECTS her. ETCS tildeles alene af formelle uddannelsesinstitutioner og derfor skal du omregne kurser og efteruddannelse, som du har taget ved private udbydere fx i de faglige selskaber, så det svarer til ETCS point. Et ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 27,5 times studieaktivitet. De 27,5 time omfatter forelæsninger, oplæg, forberedelse, praktik, seminarer, projektarbejde, praksisøvelser, skriftligt hjemmearbejde, eksaminer og andre bedømmelser – dvs. alt der vedrører det konkrete kursus eller konference. Nedenfor er eksempler på beregning af ECTS. Ved beregning afrundes til nærmeste hele decimal.

Eksempel 1: Deltagelse i temadag, kl. 9.00 -16.00  + 1 times forberedelse fx læsning af materiale. 
I alt 8 timer, svarende til 8/27,5 timer = 0,3 ECTS

Eksempel 2: Deltagelse i kursus, 2 dage á 5 timer + 4 timers forberedelse + 2 timers praksisøvelse i grupper efter første kursusdag. 
I alt 16 timer, svarende til 16/27,5 time = 0,6 ECTS

Eksempel 3: Deltagelse i kursus, 3 dage, i alt 21 timer + 4 timer forberedelse. Mellem kursusdagene er der indlagt en mellemperiode til at løse en med opgave svarende til 3 timer.  

I alt 28 timer, svarende til 28/27,5 time = 1,0 ECTS

Kurser og workshops, hvor du deltager som oplægsholder, kan indgå som efteruddannelse efter ansøgning om merit på baggrund af en konkret, individuel vurdering i specialiseringsrådet

Efteruddannelse skal være af direkte relevans til specialet og relevansen vurderes af det faglige selskab, som repræsenterer specialet i specialiseringsrådet.

Supervision 
Superviseret praksis inden for specialet svarende til minimum 20 timer.

Du kan dokumentere modtaget supervision i et omfang svarende til minimum 20 timer. Supervisionen skal være forankret i et uddannelsesforløb, og den skal være systematisk tilrettelagt.

For udvalgte specialer kan der være krav om yderligere supervisionstimer for at leve op til de internationale anerkendte standarder inden for specialet.

Se kravene til supervision og supervisionsformer 

Kompetenceniveauet bygger ovenpå niveauet for certificeret kliniker i fysioterapi. Kravene til at blive specialist i fysioterapi kan erhverves i vilkårlig rækkefølge og sideløbende med, at kravene for godkendelse til certificeret kliniker erhverves. 

For at blive godkendt som specialist skal du kunne dokumentere nedenstående i tillæg til kravene til certificeret kliniker:

Videreuddannelse
Specialerelevant videreuddannelse svarende til kandidat- eller masteruddannelsesniveau. 

Du har gennemført en fuld og relevant master- eller kandidatuddannelse svarende til mindst 60 ECTS på anerkendt dansk eller udenlandsk universitet. Master- eller kandidatuddannelse skal være relevant for specialet. Relevante master- og kandidatuddannelse defineres af de(t) faglige selskab(er), som repræsenterer specialet i specialiseringsrådet.

European Credit Transfer System (ECTS) er et point system til at vurdere arbejdsbelastning indenfor uddannelse på tværs af de europæiske lande. Læs mere om ECTS her. ETCS tildeles alene af formelle uddannelsesinstitutioner og derfor skal du omregne kurser og efteruddannelse, som du har taget ved private udbydere fx i de faglige selskaber, så det svarer til ETCS point. Et ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 27,5 times studieaktivitet. De 27,5 time omfatter forelæsninger, oplæg, forberedelse, praktik, seminarer, projektarbejde, praksisøvelser, skriftligt hjemmearbejde, eksaminer og andre bedømmelser – dvs. alt der vedrører det konkrete kursus eller konference. Nedenfor er eksempler på beregning af ECTS. Ved beregning afrundes til nærmeste hele decimal.

Eksempel 1: Deltagelse i temadag, kl. 9.00 -16.00  + 1 timers forberedelse fx læsning af materiale.
I alt 8 timer, svarende til 8/27,5 time = 0,3 ECTS

Eksempel 2: Deltagelse i kursus, 2 dage á 5 timer + 4 timers forberedelse + 2 timers praksisøvelse i grupper efter første kursusdag.
I alt 16 timer, svarende til 16/27,5 time = 0,6 ECTS

Eksempel 3: Deltagelse i kursus, 3 dage, i alt 21 timer + 4 timer forberedelse. Mellem kursusdagene er der indlagt en mellemperiode til at løse en med opgave svarende til 3 timer.  

I alt 28 timer, svarende til 28/27,5 time = 1,0 ECTS

Supervision
Superviseret praksis inden for specialet svarende til minimum 30 timer.

Du kan dokumentere modtaget supervision i et omfang svarende til minimum 30 timer. 

Supervisionen skal være forankret i et uddannelsesforløb, og den skal være systematisk tilrettelagt.

For udvalgte specialer kan der være krav om yderligere supervisionstimer for at leve op til de internationale anerkendte standarder inden for specialet.

Se kravene til supervision og supervisionsformer  

Inden du ansøger, opfordrer vi desuden til, at du orienterer dig i manualen for specialiseringsmodellen:

Beskriv dine generiske kompetencer

Det gælder herudover, at alle ansøgere (begge niveauer) skal beskrive sine generiske kompetencer inden for tre områder:

 • Kliniske kompetencer
 • Organisatoriske kompetencer
 • Formidlingskompetencer

I beskrivelsen skal fremgå, hvordan og i hvilke sammenhænge du arbejder på et specialiseret niveau, og hvordan du bidrager til at udvikle specialet. De tre afsnit tilsammen må maksimalt fylde svarende til 1½ A4 side.

Som inspiration til din beskrivelse, kan du læse eksempler på generiske beskrivelser:

Eksempel 1 på generisk beskrivelse (kliniker)

Eksempel 2 på generisk beskrivelse (hospital/hospice)