Lyt til patienterne – de ved, om behandlingen virker

Når patienterne vurderer eget helbred og konsekvenserne af det og forholder sig til behandlingsresultatet, får fysioterapeuten redskaber til at tilrettelægge og dokumentere effekten af genoptræningen og får i højere grad involveret patienten i forløbet. Læs artiklen om brug af selvrapporterede effektmål.
Når patienten, før han møder op hos fysioterapeuten, udfylder et spørgeskema om, hvordan hans sygdom og smerter påvirker hverdagen, øger det hans motivation for aktivt at tage del i genoptræningen. Foto: iStock.

Ved at indsamle patienternes vurderinger af eget helbred og dets indflydelse på hverdagen får fysioterapeuten vigtig viden til anamnesen, som hun måske ellers ikke ville have fået. Når patienterne efter genoptræningsforløbet igen stilles de samme spørgsmål, giver det fysioterapeuten et billede af effekten af behandlingen og et udgangspunkt for en snak med patienten om fremtiden.

Spørgeskemaer anbefales til systematisk indsamling af patientrapporterede data om helbred og funktionsnedsættelse, og hvilken betydning de har for patienternes livskvalitet og hverdag.

Tre lektorer fra professionshøjskolen Absalon, Marianne Lindahl, Annette Lykke og Bonnie Rønn Noer, har skrevet en artikel om patientrapporterede effektmål, de såkaldte PRO. Med artiklen vil de inspirere fysioterapeuter til i højere grad systematisk at bruge PRO i deres daglige praksis.

Artiklen gennemgår de fordele, der er for fysioterapeut, patienter og sundhedsmyndighederne, ved systematisk at indsamle patientreporterede effektmål og gennemgår ”Kort Muskuloskeletal Funktions Undersøgelses Skema”, kaldet KMFUS, der er specielt egnet til at dokumentere effekt af genoptræning til patienter med bevægeapparatsbesvær på tværs af diagnosegrupper.

Kort Muskuloskeletal Funktions Undersøgelsesskema, der er den danske udgave af Short Musculoskeletal Function Assessment questionnaire (SMFA), er gratis og kan downloades fra fysio.dk/maaleredskaber.

Patienterne ved, hvor skoen trykker

PRO erstatter ikke de objektive test, som fysioterapeuten benytter til at måle effekten af behandlingen, men er et supplement.

”Ofte vil fysioterapeuten i anamnesen tage udgangspunkt i det problem, som patienten henvender sig med. Med PRO kan fysioterapeuten finde ud af, hvordan patienten reagerer på generne, og hvilken betydning de har for patientens hverdag”, siger en af forfatterne Marianne Lindahl.

Det er nemlig ikke altid, at patienten selv er bevidst om eller tør fortælle, hvordan generne påvirker hverdagen. Ved at bruge et PRO får fysioterapeuten spurgt ind til, hvilke konsekvenser smerter og funktionsnedsættelse for eksempel har på arbejde, sexliv, søvn, hus- og havearbejde, motion og det sociale liv.

”Hvis patienterne har besvaret spørgeskemaet, inden de kommer hos fysioterapeuten, vil de være langt mere fokuserede, når fysioterapeuten optager anamnesen. Hvis ikke patienten har udfyldt skemaet, kan det gøres sammen med fysioterapeuten”, forklarer Marianne Lindahl.

Man kan ikke tage for givet, at et spørgeskema dækker alle aspekter, der kan have betydning for patienterne. Marianne Lindahl foreslår, at fysioterapeuten i anamnesen sikrer sig, at der ikke er andre aktiviteter, som patienten ikke længere er i stand til og som påvirker livskvaliteten.

KMFUS

I artiklen gennemgås ”Kort Muskuloskeletal Funktions Undersøgelses Skema”, der er et spørgeskema til egenvurdering af helbred og dets konsekvenser, der kan anvendes til en bred patientgruppe. KMFUS er valideret i flere lande, også i Danmark, og har vist sig at dække en meget bred målgruppe, hvad angår alder og diagnose.

KMFUS består af 46 forskellige emner, hvor 34 dækker dysfunktion og 12 dækker gener. I forbindelse med valideringen af den danske udgave af spørgeskemaet blev hvert spørgsmål kodet med ICF-koder. Det viste sig, at KMFUS dækker alle dimensioner af ICF og kommer ind på mange af de vigtigste forhold i patienternes hverdag.

Selvom det selvfølgelig tager tid at udfylde og gennemgå KMFUS er Marianne Lindahl ikke i tvivl om, at det kan svare sig i den sidste ende:

”Vi er i gang med at pilotteste KMFUS på en række fysioterapiklinikker for at undersøge, om det kan bruges i klinikkernes kommende akkreditering. Her får patienterne sendt link til spørgeskemaet, som de skal udfylde, inden de kommer hos fysioterapeuten. Og det ser ud til, at patienterne møder mere velforberedte og er bedre til at fremføre de relevante problemer, de har, når fysioterapeuten optager anamnesen.  Når patienterne afsluttes, skal de udfylde KMFUS en gang til og den besvarelse kan fysioterapeuten bruge til at afklare, hvordan patienten skal håndtere situationen i fremtiden”, siger Marianne Lindahl.

Måle effekten af behandlingen

Brugen af KMFUS er især relevant for kommuner og klinikkerne, der har mange forskellige patientgrupper med bevægeappartsbesvær.

”Med KMFUS kan kommunen og den praktiserende få et billede af, hvor effektiv behandlingen er. Det er efterhånden almindeligt at indsamle data om patienttilfredshed, men det er også relevant at finde ud af, om de penge, der investeres i genoptræning og rehabilitering, også har den ønskede effekt på patienternes hverdag”, siger Marianne Lindahl.

KMFUS er desuden et effektivt sundhedspædagogisk redskab til at fremme patientens handlekompetence og danne udgangspunkt for den specifikke intervention, der tilbydes patienten.

Lindahl M, Dresner AL, Noer BR. Patientrapporede outcome i fysioterapi (Internet) Danske Fysioterapeuter, Fag og Forskning (cited 10. Maj 2019).

Læs artiklen "Patientrapporteret outcome i fysioterapi”

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar