Mindre hjælpepersonale til vederlagsfri

Fra 1. februar må hjælpepersonale bruges til markant færre opgaver. Det skal bremse væksten i udgifterne til ordningen.
Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået aftale om at begrænse brugen af hjælpepersonale allerede fra 1. februar 2020. Foto: iStock

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) er vokset mere end aftalt i første halvdel af 2019. Derfor har Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgået aftale om at begrænse brugen af hjælpepersonale allerede fra 1. februar 2020.

Konkret betyder begrænsningen, at hjælpepersonale ikke længere må bruges til andet end holdtræning og opfølgende træningsterapi under speciale 62. Denne begrænsning er allerede gældende på speciale 51 (”almindelig fysioterapi”).

Formålet med at begrænse brugen af hjælpepersonale er at dæmpe udgiftsudviklingen på speciale 62. Som del af praksisoverenskomsten er der aftalt en såkaldt ramme, der lægger loft over, hvor meget udgifterne må stige. Det er dette loft, som væksten i ordningen tyder på vil blive ramt.

Væksten i ordningen skyldes primært, at markant flere patienter bliver henvist til ordningen af deres praktiserende læge. Hvis loftet bliver overskredet, så vil honorarerne for behandling under ordningen blive nedsat.

Var aftalt

Det var i forvejen aftalt at begrænse brugen af hjælpepersonale fra 1. januar 2021. Men i lyset af væksten i ordningen har Danske Fysioterapeuter og RLTN besluttet, at begrænsningen skal fremrykkes til 1. februar 2020.

Aftalen får dog ikke virkning på udgifterne i 2019, og praktiserende fysioterapeuter bør derfor fortsat være opmærksom på, om deres egen udgiftsudvikling ligger for højt i forhold til den vækstmulighed, der er aftalt i den overordnede økonomiske ramme for 2019, som Danske Fysioterapeuter tidligere har skrevet om.

Aftalen forventes endeligt godkendt af RLTN den 27. september 2019.

Læs mere om udviklingen i udgifter til vederlagsfri fysioterapi