Nyt postdoc-stipendium

For at fremme den faglige udvikling opretter Danske Fysioterapeuter et postdoc- stipendium. Det skal blandt andet gøre fysioterapeuter mere attraktive til forskerstillinger.
Foto: iStock

Til efteråret vil Danske Fysioterapeuter udbyde et postdoc-stipendium til en fysioterapeut med en ph.d.-uddannelse. Stipendiet er på 450.000 kroner.

Der er i dag over 100 fysioterapeuter, der har taget en ph.d. Det nye postdoc-stipendium skal gøre det muligt for flere af dem at forsætte med at forske, forklarer formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht:

”Det er utroligt flot, at vi som fag på relativt kort tid har rundet 100 ph.d.´er. Det naturlige næste skridt er, at flere kan gennemføre en postdoc og dermed mulighed for at forske på endnu højere niveau og samtidig blive attraktive til forskningsstillinger. Det vil vi meget gerne understøtte, for det vil have stor betydning for fagets udvikling.”

Stort potentiale

I forbindelse med Danske Fysioterapeuters jubilæum sidste ud uddelte foreningen ekstraordinært to postdoc-stipendier.

”Ansøgningerne til de stipendier viste tydeligt, at tiden er moden til flere postdoc´ere. Jeg er stolt over, at vi er kommet så langt som fag – og over at vi som forening kan støtte den fortsatte udvikling,” siger Tina Lambrecht.

En postdoc-stilling er typisk på mellem 1-3 år. For at kunne søge kræver det bl.a., at man har gennemført eller er højest 6 måneder fra at afslutte sin ph.d.-uddannelse.