Operation frarådes til subacromial smertesyndrom

Patienter med subacromial smertesyndrom skal ikke opereres, men i stedet tilbydes fysioterapi, træning, NSAID eller injektioner. Ny viden har ført til nye internationale anbefalinger.
Der er øget risiko for impingement i skulderen, hvis man arbejder med løftet arm. Nye internationale retningslinjer fastslår, at behandlingen til både de akutte og de langvarige forløb bør være øvelsesterapi eventuelt suppleret med injektioner og smertestillende medicin fremfor operation. Foto: iStock.

En fjerdedel af alle voksne har på et eller andet tidspunkt haft smerter i skulderen, uden der har været et forudgående traume. Over halvdelen kommer sig igen inden for et halvt år.

Den stillede diagnose kan være: subacromial smertesyndrom, impingement eller rotator cuff syndrom, men den kliniske manifestation er ofte den samme. I det følgende bruges den samlede betegnelse subacromial smertesyndrom.

Behandlingen i begyndelsen består oftest af smertestillende medicin, injektioner og øvelsesterapi.

Men der er en gruppe, der på trods af behandling vedbliver med at have smerter og funktionsnedsættelse i skulderen, og det går både ud over arbejde og fritidsliv.

Denne gruppe patienter kan få et tilbud om en dekompressionsoperation, der kan bestå af fjernelse af bursa subacromialis og knoglevæv på acromion. På trods manglende evidens for positiv effekt af operationen er antallet af dekompressionsoperationer internationalt set steget voldsomt de senere år.

I Danmark er antallet af disse operationer dog faldet, efter at Sundhedsstyrelsen i 2013 udgav Kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af udvalgte skulderlidelser.

Ingen større effekt af operation

British Medical Journal (BMJ) udkom i februar med nye internationale anbefalinger for behandling af voksne med subacromial smertesyndrom. Anbefalingerne bygger på to systematiske reviews, der har identificeret studier, der har set på, hvor stor en effekt operationen skal have for at, de er risikoen og besværet værd for patienterne.

Der indgår desuden nyere studier, der har sammenlignet den operative behandling med placebo-operation. Her fandt forskerne, at der ikke var bedre effekt af operation fremfor ”snyde”-operation.

Nogle af studierne har sammenlignet effekten af operation med træning. På trods af forbehold for risiko for bias, fandt man på baggrund af disse studier heller ikke anledning til at anbefale operation fremfor konservativ behandling.

Stærk anbefaling til konservativ behandling

Selvom man ifølge anbefalingerne endnu ikke ved, hvilken form for konservativ behandling der er den bedste, peger alt på, at konservativ behandling skal være førstevalget også til patienter med langvarige smerter.

Hvad angår smerter, funktion og livskvalitet, er der højkvalitetsstudier, der har vist, at konservativ behandling i form af fysioterapi, øvelsesterapi, NSAID eller injektioner har god effekt.

Anbefalinger til både patienter og behandlere

Et panel af patienter, klinikere og forskere står bag anbefalingerne, der henvender sig både til behandlere og patienter. Tanken er, at patienter og behandlerne skal bruge dem i deres drøftelse af, hvordan de langvarige skuldersmerter skal behandles.

Anbefalingerne er let læst, pædagogisk opstillet og tilgængelige for alle.

Hent en let læselig beskrivelse af anbefalingerne, og se hvordan de er blevet til

Per Olav Vandvik et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline. BMJ 2019;364:1294
.Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar