To ph.d.-afhandlinger om smerter

Hvilken effekt har medicin på smerteadfærd og seksualitet, og hvilke faktorer har betydning for, om patienter kan komme på arbejdet på trods af rygsmerter. To ph.d.-afhandlinger har set på forskellige aspekter af smerter og smertehåndtering.
En god kollega og mulighed for aflastning har betydning for, om man kan klare sit job, selvom man har ondt i ryggen. Det viser en nypybliceret ph.d. på hjemmesiden. Foto iStock.

Der er netop publiceret to ph.d.-afhandlinger på hjemmesiden. Det drejer sig om Hanne Birkes ph.d. "Chronic non-cancer pain and opioid use: population based studies” og Pernille Frederiksens ph.d. ”Deciding to work in spite of back pain - what makes a difference?”

Smertestillende medicin

Fysioterapeut Hanne Birke har i sin ph.d. fra 2018 undersøgt forekomsten af kroniske non-maligne smerter og medicinforbrug og sammenhængen mellem kroniske non-maligne smertestatus, opioidforbrug, og sexlyst.

I sin konklusion skriver Hanne Birke blandt andet: ”Det ser ikke ud som om, at et langtidsopioidforbrug er effektivt til at opnå de vigtigste behandlingsmål: Smertelindring, forbedret livskvalitet og funktionel kapacitet.

Kroniske non-maligne smertepatienter havde højere sandsynlighed for seksuelle problemer, og opioidforbrug forøgede yderligere risikoen for at have seksuelle problemer, især blandt langtidsopioidbrugerne”.

Lænderygsmerter

Pernille Frederiksen har blandt andet set på, hvilken betydning to foredrag om håndtering af lænderygproblemer har for patienternes adfærd og deres holdning til, hvad ryggen kan klare. Desuden har hun undersøgt, hvad der fremmer eller hindrer patienter i at arbejde på trods af rygsmerter, og hvad der får dem til at sygemelde sig.

Det viser sig, at en forstående ledelse og mulighed for at tage hensyn til smerterne har betydning for, om patienter med lænderygbesvær, der har et fysisk arbejde, kan klare jobbet med ondt i ryggen.

Gode kolleger, en kultur, hvor det ikke er almindeligt at sygemelde sig, angsten for at kede sig under en sygemelding og en opbakkende ægtefælle er med til at forebygge sygemeldinger.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar