Utilfredshed med klagegebyr

Regeringen vil give ankemulighed, når tilsyn pålægger autoriserede sundhedspersoner sanktioner. Det glæder Danske Fysioterapeuter, der dog er dybt utilfredse med finansieringen.
Foto: iStock

Hvis det står til regeringen skal der oprettes et Ankenævn for Tilsynsafgørelser. Det betyder, at man som autoriseret sundhedsperson vil kunne anke, hvis man eksempelvis får en indskrænkning af sit virksomhedsområde eller midlertidig fratagelse af autorisationen.

Det er et fremskridt for autoriserede sundhedspersoners retssikkerhed, mener Danske Fysioterapeuter.

”Det har store konsekvenser både fagligt og menneskeligt at blive underlagt den type restriktioner, så vi er meget tilfredse med, at man nu får en klagemulighed,” siger Tina Lambrecht.

Læs Danske Fysioterapeuters høringssvar

Utilfredshed med finansiering

Det fremgår af lovforslaget om det nye ankenævn, at det skal finansieres, dels ved at hæve prisen for at få en autorisation med 250 til 500 kroner. Dels ved, at det skal koste 5.000 kroner i såkaldt ”klagesagsgebyr” at anke en afgørelse, som tilsynet er kommet frem til. Dette gebyr tilbagebetales dog, hvis man får medhold.

Begge finansieringskilder møder kritik fra Danske Fysioterapeuter. I forvejen betaler alle behandlingssteder for tilsyn og behandlerstedsregister.

”Det er ikke bare beløbet i sig selv. Det er selve tanken om, at man bare kan vælte udgifterne for tilsyn over på behandlerne. Det er en offentlig opgave at føre tilsyn, derfor bør finansieringen også være det,” siger Tina Lambrecht.

I forhold til de 5.000 kroner i klagesagsgebyr, så frygter hun, at det vil afholde nogen fra at indbringe klagesager.

”Hvis man i forvejen har fået en sanktion, der har betydning for ens privatøkonomi, så er det jo ikke det, man har brug for. Det bør være en del af systemet, at man kan klage over en afgørelse uden, at man skal betale for det – og da slet ikke i den størrelsesorden,” siger hun.

Bør også gælde skærpet tilsyn

Lovforslaget ligger op til, at det kun er de mest alvorlige sanktioner som midlertidig fratagelse af autorisation og begrænsning af virksomhedsområde, der skal kunne ankes.

”Vi taler om en sanktion, som fremgår af autorisationsregisteret, så både patienter og andre sundhedsfaglige kan, at man er underlagt skærpet tilsyn. Derfor er det afgørende, at man har mulighed for at anke, hvis man mener, at afgørelsen er forkert,” siger Tina Lambrecht.

Endelig peger hun på, at der bør være fysioterapeuter repræsenteret i ankenævnet, når der skal afgøres sager om fysioterapeuter.

”Det er afgørende, at der sidder personer med relevant fysioterapeutisk ekspertise og kendskab til dagligdagen i sundhedsvæsnet, så afgørelser har bund i den sundhedsfaglige, kliniske virkelighed.”