Al ikke-kritisk behandling udskydes

Danske Fysioterapeuter har her til aften fået en meget klar besked fra Sundhedsstyrelsen: Al unødvendig behandling skal udskydes. Det vil sige, at hvis en behandling ikke er kritisk, så skal den udskydes.

Sundhedsstyrelsen arbejder i disse dage hårdt for at følge med i de mange spørgsmål fra patienter og det sundhedsfaglige personale. Torsdag aften har Danske Fysioterapeuter fået en meget klar besked: Al unødvendig behandling skal udskydes.

Det er Danske Fysioterapeuters vurdering, at konsekvensen er, at behandlingen af langt de fleste patienter i fysioterapipraksis vil kunne udskydes, indtil det nationale beredskab er sænket.

Til det siger foreningens formand Tina Lambrecht: ”Det vil desværre givet have økonomisk betydning for selvstændige fysioterapeuter.”

Hun noterer sig regeringens tiltag for at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen, men mener, at det er absolut nødvendigt at se på kompensation for tab i forbindelse med covid19-virus til autoriserede sundhedspersoner, der driver virksomhed. Tina Lambrecht siger derfor, at foreningen agter at forfølge dette spor over for regeringen.

Torsdag middag iværksatte regeringen en række tiltag, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder som f.eks. klinikkerne bl.a. at der gives refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne dvs. en suspension af sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode.

Samtidig lægger regeringen op til en mere fleksibel ordningen med arbejdsfordeling, hvilket betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om coronavirussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden