Ældres fald kan forudsiges ti år før

En svensk forsker har identificeret et samspil af faktorer, der kan forudsige faldrisiko hos ældre. En kombination af alder, dårlig balance, at bo alene og behov for hjælp i dagligdagen har størst betydning for risikoen for at falde.
En kombination af en række faktorer hos ældre, kan forudsige øget risiko for at falde i fremtiden, viser et nyt ph.d.-studie. Foto iStock.

En stor gruppe ældre er i risiko for at falde, og man kender i dag de væsentligste risikofaktorer for fald blandt ældre. Alligevel har det indtil nu været svært at identificere dem, der er i risikogruppen tilstrækkeligt tidligt til at sætte ind med forebyggende tiltag.

Det har den svenske fysioterapeut Stina Ek søgt at råde bod på i sit ph.d.-studie ”Predictors and consequences of injurious falls among older adults: A holistic approach”.

Hun fandt, at det er muligt at opstille nogle risikoprofiler hos ældre, og dermed identificere dem, der er i højeste risiko for at falde. Hun fandt desuden, at man allerede ti år før, kan forudsige, hvem der er i risikogruppen.

Hendes studie viser også, at mænd i højere grad falder udenfor og kvinder indenfor i forbindelse med huslige gøremål.

Risikoprofiler

Der kan identificeres en særlig kombination af faktorer, der har den største betydning for, om ældre falder. Det drejer sig om stigende alder, dårlig balance, det at bo alene, og behovet for hjælp til hverdagsaktiviteter.

Ældre, der selv synes, de har et dårligt helbred, er fysisk inaktive og bor alene, viser sig at have størst brug for hjælp efter et faldtraume.

Udvikling at et screeningsværktøj

Stina Ek er i gang med at udvikle et screeningsredskab, der kan være med til at forudsige, hvem der er i høj risiko for fremtidige fald.

Redskabet, er ved at blive undersøgt i et andet ph.d.-studie, og det vil derfor tage et par år, før det bliver tilgængeligt, fortæller Stine Ek til det svenske fagblad Fysioterapi.

Download Stine Eks ph.d.-afhandling “Predictors and consequences of injurious falls among older adults: A holistic approach”

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar