Ændring af din planlagte ferie

Se hvilke regler, der gælder.
Der skal være tale om en force majeure-lignende situation, før din arbejdsgiver kan ændre eller inddrage din ferie. Foto: iStock

Det følgende gælder for ikke påbegyndt ferie, da en allerede påbegyndt ferie ikke kan afbrydes/inddrages.

Har du planlagt ferie, så kan du som udgangspunkt holde den.

Kun hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie.

Der skal altså være tale om en force majeure-lignende situation, før din arbejdsgiver kan ændre eller inddrage din ferie. Det skal for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt på planlægningstidspunktet, at situationen kunne opstå. Det skal samtidigt være nødvendigt, at det er dén lønmodtager, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet, og der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

Enhver inddragelse skal således ske efter en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomheds drift og behovet for den konkrete lønmodtager (altså dig). Dine personlige forhold kan derfor også have betydning. Bliver du mødt med et ønske fra din arbejdsgiver, så tag evt. en drøftelse af, om I kan finde en rimelig løsning.

Hvis arbejdsgiver inddrager ferie har du som minimum ret til ferie på et andet tidspunkt. Og du skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen/inddragelsen.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer