Beboere på plejecentre får trænings-boost

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger to millioner kroner til mental og fysisk træning af beboere på plejecentrene efter covid-19.
80 procent af deltagerne i projektet forventes at opnå en forbedring af deres fysiske funktionsevne og mentale sundhed.

Ingen besøg og kun den allermest nødvendige træning. Livet har stået stille for beboerne på landets plejecentre under covid-19-nedlukningen, og mange af dem har tabt såvel fysisk som mental funktionsevne i perioden.

Det vil Lyngby-Taarbæk Kommune rette op på det kommende år, hvor tre fysioterapeuter og en ergoterapeut bliver ansat i et nyt projekt, hvor de i samarbejde med det faste personale og frivillige skal skabe ekstra træning og aktiviteter for beboerne på kommunens fire plejecentre.

”Vi oplever, at ældre får funktionstab, når de flytter på plejecenter, hvis mange af de dagligdags aktiviteter og gøremål forsvinder fra hverdagen. På grund af coronasituationen, er der risiko for, at tendensen forstærkes, og nogle vil miste livsmodet,” siger afdelingsleder for Aktivitet og Frivillighed Charlotte Herbert.

Målet med indsatsen er, at minimum halvdelen af kommunens 500 plejecenterbeboere skal deltage i de ekstra træningsaktiviteter i løbet af det kommende år. 80 procent af deltagerne i projektet forventes at opnå en forbedring af deres fysiske funktionsevne og mentale sundhed.

Deltagerne får i projektperioden mulighed for at følge træningsforløb individuelt og på hold. Desuden bliver der skuet op for de sociale aktiviteter i form af gåture, spil og fællessang.

Testes tre gange

De beboere, der ønsker at deltage i projektet, bliver testet tre gange i løbet af forløbet – ved start, midtvejs og ved afslutningen. Den fysiske funktionsevne bliver testet på fire parametre, der er hentet i Senior Fitness Test.

Deltagerne testes i, hvor mange gange de kan rejse og sætte sig på 30 sekunder, hvor hurtigt de kan gå 2,45 meter, bøjning af arm-test og en to-minutters knæløft-test.

Den mentale sundhed testes med EuroQol-spørgeskemaer, der blandt andet omfatter test af beboernes oplevelse af mobilitet, egenomsorg, hverdagsaktiviteter, smerter/ubehag, og angst/depression.

Projektet er udarbejdet hen over sommeren, og stillingsopslaget med de fire ledige job havde ansøgningsfrist den 12. august med ansættelse fra 1. september.

”Jeg er positivt overrasket over at så mange kvalificerede fysioterapeuter har søgt stillingerne på trods af, at der kun er tale om en projektansættelse i et år,” siger Charlotte Herbert.

Projektet er sat i værk på politisk initiativ af Lyngby-Taarbæks social- og sundhedsudvalgsformand Bodil Kornbek og borgmester Sofia Osmani, der begge har bemærket behovet for en ekstra indsats på plejecentrene efter covid-19. Charlotte Herbert håber, at resultaterne af projektet bliver så gode, at initiativet videreføres helt eller delvist, når projektperioden er forbi.

”Vores terapeuter varetager i dag meget andet end træning. De har for eksempel mange opgaver med hjælpemidler, der tager en stor del af deres tid. Det kunne være dejligt, hvis vi fik mere permanente resurser til at træne mere med borgerne,” siger Charlotte Herbert.

 

 

Del eller udskriv siden
3 kommentarer