Bliv opdateret på behandling af akutte muskelskader

Et nyt review i BMJ gennemgår den nyeste, opdaterede viden om akutte muskelskader - lige til at omsætte til praksis. Reviewet er skrevet af fem danske fysioterapeuter og forskere.
Foto: iStock

Akutte muskelskader i benene er nogle af de hyppigste skader i idrætsgrene, der kræver eksplosive bevægelser som accelerationer og retningsskift. Det gælder for eksempel i fodbold, hvor cirka halvdelen af skaderne opstår i muskulaturen og oftest i situationer, hvor der ikke er kontakt med modstanderne.

Nye studier har vist, at det er muligt at forebygge en del af disse skader og når skaden er sket, har forskerne også fået et bedre billede af, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

British Medical Journal har netop publiceret et review skrevet af fem danske fysioterapeuter og forskere, hvor man får den nyeste evidens for håndteringen og forebyggelsen af muskelskader. Reviewet omfatter essensen af 12 systematiske reviews og er indtil nu det mest omfattende review om muskelskader.

Det fortæller fysioterapeut og ph.d.-studerende Lasse Ishøi, der har gennemført arbejdet med at identificere og vurdere de mange studier på området sammen med ph.d.-studerende Kasper Krommes, ph.d. Rasmus Skov Husted, ph.d. Carsten Bogh Juul og ph.d. og professor, ph.d. Kristian Thorborg.

”Ved at læse 10-12 sider kan man blive fuldstændig opdateret på den bedst tilgængelig viden, vi har, omkring de hyppigste muskelskader i sport. Man kan således se reviewet som et opslagsværk eller en guide til, hvordan man kan håndtere disse skader baggrund af den bedst tilgængelige evidens på området”, fortæller Lasse Ishøi (se foto nedenfor).

Vigtigste budskaber

Hvad er hovedbudskaberne i reviewet, som fysioterapeuter i praksis kan tage med sig?

”I forhold til diagnosticering af baglårsskader, er man ret godt hjulpet på vej, hvis man blot sørger for at optage en detaljeret anamnese, der klarlægger den mulige skadessituation. I forhold skader i hofteadduktorerne og rectus femoris er der udmærkede test til at bekræfte skaden. Ved muskelskader ses primært smerte under kontraktion, mens ingen palpationsømhed ser ud til at kunne udelukke muskelskade”, siger Lasse Ishøi.

Når det handler om forebyggelse, ser det ud til, at enkeltøvelser som Nordic Hamstring og Copenhagen Adduction er effektive strategier til forebyggelse af skader i baglår og lyskeskader. FIFA 11+ programmet også har vist sig at have effekt.

”Så i virkeligheden kræver det ikke det helt store at reducere mængden af skader, hvilket er meget positivt. Behandling af baglårsskader bør fokusere på progressiv løb og excentrisk belastning af muskulaturen – og det er ikke farligt at mærke lidt smerte i øvelserne. Der er måske også en lille tendens til, at man kan nedsætte risikoen for ny skade, hvis man forlænger rehabiliteringsperioden lidt”, fortæller Lasse Ishøi.

På baggrund af den tilgængelige evidens kan man se, at det, som går igen i mange af behandlingsprogrammerne, er progressiv belastning af det skadede væv gennem isoleret muskeltræning samt træning i skadessituationen – og så selvfølgelig sportsspecifik træning, forklarer Lasse Ishøi.

Fagligt selskab for sportsfysioterapi står bag

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) har taget initiativ til reviewet, der frit kan downloades fra BMJ’s hjemmeside. Selskabet har gennem årene udgivet en række Faglige Kataloger, der opsummerer den bedst tilgængelige viden inden for et specifikt sportsfysioterapeutisk område.

”Når man tænker på, at muskelskader er de hyppigste typer af skader i en lang række af de mest populære sportsgrene i verden, var det nærliggende for DSSF et initiere et fagligt katalog for at hjælpe fysioterapeuter, der arbejder med idræt, så de ved, hvordan man bedst muligt kan håndtere og forebygge muskelskader. Det faglige katalog udgav DSSF for et år siden, og på baggrund af det valgte selskabet at gå videre med en engelsk opdateret udgave og få det publiceret”, siger Lasse Ishøi.

I dag og de kommende dage samles mange danske og nordiske fysioterapeuter og læger inden for feltet i København til Scandinavian Sports Medicine Congress, der afholdes af Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Her vil topforskere give deres bud på behandling og forebyggelse af skader i idræt.

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar