Bred politisk opbakning til direkte adgang

Skal patienter forbi egen læge, eller skal de tage direkte til dig for at få fysioterapeutisk behandling med tilskud? Direkte adgang til fysioterapi blev torsdag debatteret livligt i Folketingssalen, hvor der er bred politisk opbakning til Danske Fysioterapeuters forslag.
Foto: iStock.

Direkte adgang til fysioterapi – uden om den praktiserende læge – har gennem flere år været en politisk mærkesag for Danske Fysioterapeuter. Derfor var glæden stor, da direkte adgang blev en del af den tidligere regerings sundhedsaftale, og selvom regeringsmagten nu er skiftet, er der stadig bred politisk opbakning til forslaget.

”Fysioterapeuter kan uden problemer både diagnosticere og behandle danskere med fx muskel-skeletale lidelser. Derfor er det ofte helt overflødigt, at patienter først skal forbi den praktiserende læge for at få adgang til behandling med tilskud. Så det er meget positivt, at der er så stor politisk opbakning til at få fysioterapeuters faglighed i spil, så vi kan sikre bedre og hurtigere behandling til danskerne”, siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

En lang række lande omkring os har allerede indført direkte adgang til tilskudsberettiget fysioterapi, og erfaringerne er bl.a. højere patienttilfredshed. Det skyldes bl.a., at patienter med muskel/skeletlidelser spares for et besøg samt ventetid hos den prakti­se­rende læge og dermed kommer lettere og hurtigere i fysioterapeutisk behandling. Det har så igen positive konsekvenser for patientens funktionsniveau og kan mindske behovet for medicine­ring og syge­melding.

”Jo hurtigere, vores patienter kommer i behandling, desto hurtigere kommer de tilbage på arbejde og skaber værdi for samfundet. Det er svært at sætte et præcist tal på den værdi i kroner og ører, men vi skal ikke være blinde for, at direkte adgang på den måde vil gavne hele samfundet”, siger Tina Lambrecht.  

Folketingsdebat om direkte adgang

Danske Fysioterapeuter har gennem flere år været i dialog med partiernes sundhedsordførere om direkte adgang til fysioterapeutisk behandling. Spørgsmålet var torsdag den 16. januar på dagsordenen i Folketinget, og selvom henvisningskravet ikke bliver sløjfet her og nu, var det tydeligt at høre på debatten, at der fortsat er bred politisk opbakning til forslaget. De fleste partier ser det som et oplagt emne i de kommende forhandlinger om en sundhedsaftale.

”Det er et mål for Danske Fysioterapeuter, at direkte adgang bliver en del af sundhedsaftalen, hvor Folketingets partier lægger retningen for sundhedsvæsenet de kommende år. Derfor vil vi fortsat være i dialog med politikerne og sørge for en kvalificeret debat om direkte adgang”, siger Tina Lambrecht.  

Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht, kan kontaktes gennem pressechef Frederik Faurby på telefon 5134 4377.

Del eller udskriv artiklen
9 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Jan Schrøder

  Til Tina Lambrecht
  Hvis der bliver sat 100 ydernumre fri er det meget vigtigt at de bliver placeret der hvor der har været voldsom befolkningstilvækst så klinikkerne ikke render og hugger pter fra hinanden. Fx. KBH. Kommune som gennem en årrække har øget sit befolkningsgrundlag med 1000 mennesker månedligt
  Og hvordan skal fordelingsproceduren være.
  Får dem uden ydernumre dem bare ?
  For så får Allan Tange Madsen jo ret i at man bare får dem 🙂Men tænker ikke at dem uden overenskomst vil være så kede af det og DF får 100 færre der vil brokke sig over ydernummersytemet😉
  Vores klinik er selv blevet interventionsklinik for Pilotprojektet: direkte adgang til Fysioterapi uden lægehenvisning. Der er visse tekniske problemer med igangsætningen for vi skulle have startet 1. jan men er ikke kommet i gang endnu. Det bliver spændende for det bliver erfaringerne med dette etårige projekt som folketingspolitikerne skal tage deres beslutning ud fra.
  Men fordelingen af de 100 ydernumre Tina det skal gøres meget omhyggeligt for det er en hvepserede 🐝🐝🐝. Heldigvis er der vidst 3 år til at tage den beslutning såvidt som vi har fået forklaret det på intromødet


 • Henrik Skovbakke

  Nu lyder det som om, at det at have et ydernummer så får patienter til at vælte ind af døren. Jeg tænker det er lidt mere kompliceret end som så. Selvfølgelig har de som i tidernes morgen fik tildelt ydernumre haft en fordel, men jeg tror at de fleste klinkker idag ejes af folk som har måtte betale, i nogen tilfælde høje summer, for den goodwill som igennem årene er oparbejdet og så selvfølgelig retten til sygesikringstilskud.

  I de etablerede klinikker under ydernummer er der også krav til indretning m.m. og hele den digitaliserende afregning og GDPR har også kostet tid og penge at investere i.

  Jeg kan god forstå at man fra Frie Fysioterapeuter ser det fra egen vinkel og for nogle år siden var det jo også oppe at vende med det "urimelige" i ydernummersystemet. Danske Fysioterapeuter tog det alvorligt og brugte en del ressourcer på at undersøge hvordan det går andre steder hvor man arbejder uden det system. konklusionen var, at det var svært at drive rentable klinikker når der skal investeres i udvikling af behandlings og træningstilbud. Anbefalingen blev således dengang at ydernummersystemet var, trods visse mangler, at foretrække.
  Skal klinikkerne ikke kunne søge om de nye ydernumre så må der ansættes en minimumspris for et ydernummer - de etablerede klinikker har jo måtte betale for dem de har. Rimeligt eller ej så er det jo den virkelighed, som de fleste klinkker sidder med og måske også stadig gæld, som der skal betale af på.
 • Thomas Paulsen

  Hej, med de foreslåede 100 ekstra ydernumre , vil de så også omhandle paragraf 62 patienter?
  Hvis det er tilfældet kommer der jo et enormt øget pres på ordningen som i forvejen er maksimalt presset !
  Forestiller man sig at den økonomiske ramme til speciale 62 udvides I den forbindelse ? Det virker da en smule tvivlsomt !
 • Allan Tange Madsen

  Hvis bare udviklingen i ydernr. havde fulgt befolkningstilvæksten i Kbh. gennem de sidste år, var de 100 ydernr. allerede givet fri.
  Med hensyn til landbrugs-mælke-kvote-kommentaren kan jeg stadig væk ikke forstå, at man kan sælge noget videre, som man har fået gratis af det offentlige, om det så er mælkekvoter, taxa-licenser eller ydernr.
  Og driver man sin klinik og levere varen, så tror jeg også kunderne bliver, der er vel ingen, der har interesse i, at vi bliver er lavpris-produkt!,
 • Tina Lambrecht

  Som Mark fra erhvervsnetværket rigtigt siger, så arbejder vi for, at den direkte adgang også kommer til at gavne klinikker uden ydernumre. Skal der flere patienter igennem, så kræver det flere penge og mere kapacitet. Derfor er det en central del af vores forslag, at der oprettes ca. 100 nye ydernumre til fordeling blandt fysioterapeuter, der ikke i dag har ydernummer. Venlig hilsen Tina Lambrecht.
 • Marcus Ellgaard

  Jeg er enig i at direkte adgang er en god ide, men at det som Mark nævner ikke giver mening, hvis det kun gavner de nuværende klinikejere med ydernr. Fra uddannelsen husker jeg at blive opfordret til at være nytænkende og stræbe efter at blive selvstændig, hvilket jo som det ser ud nu ikke er særlig attraktivt. Nye ydernumre som nye selvstændige kunne købe ville skabe mere lighed og gøre det mere attraktivt at blive selvstændig.
  Vh en fastansat på klinik under overenskomst
 • Erik Risum

  Kære Mark

  Nu snakker du om en historiske fejl mhp. ydernummersystemet inden for sundhedsvæsnet...
  Al den snak om monopol, regulering, styring, uretfærdighed og ulige kår får mig til at tænke på de mælkekvoter som mælkeproducenterne tidligere var pålagt for at styre produktionen af mælk.
  Mælkekvoterne var et regulerende styrings-redskab som i bund og grund kontrollerede markedet for mælk. Der var et vist antal kvoter tilgængelig og det var egentlig en handelsvare som ydernummersystemet er i dag.
  Det fungerede godt og langt de fleste var tilfredse med denne løsning, det gav en vis form tryghed da priserne på mælk var relativ stabile. Men selvfølgelig var der også dem der ikke var tilfredse med ordningen.... Det var dem der synes det var noget skidt at de ikke kunne få lov til at producere mere mælk på de kvoter der nu engang var til rådighed, og dem som synes det var uretfærdigt at de skulle købe kvoter for at opstarte eller udvide en mælkeproduktion.
  Det endte da også med at mælkekvoterne blev afskaffet og mælkeproduktionen sat fri... Det betød at unge nyetablerede landmænd der lige havde købt mælkekvoter for rigtig mange penge, stod med et landbrug, der på papiret, kun var en brøkdel værd af de egentlig havde givet for den.
  Det betød også at markedet blev oversvømmet med mælk og dermed faldt mælkepriserne drastisk.... Selv de veletablerede mælkeproducenter, på trods af at de kunne producere meget mere mælk, mistede mange penge.... Derfor var de nød til at udvide besætningerne og producere på livet løs for at opretholde det samme overskud som tidligere. Desuden var der mange andre følgevirkninger på kvoteafskaffelserne, fx. massive jordopkøb pga. harmonieregler (større besætning =mere fodder= mere gylle=mere jord).
  Det resulterede i kæmpelandbrug med store omsætninger, men lavt overskud..
  Og på grund af størrelsen af landbrug i dag og den ringe overskudsgrad er der stort set ingen banker der giver nye unge landmænd lån til et landbrug med mælkeproduktion i dag...

  Summasumarum og ganske kort - Liberaliseringen af af mælkeproduktionen betød at unge nystartede landmænd gik konkurs, veletablerede mælkeproducenter var tvunget til at opkøbe konkursboene for at opretholde en produktion der var rentabel. Der var ingen vindere... Kun tabere.... Ja... selv dem der ønskede at kvoterne blev afskaffet, de tabte....

  Om det kan sammenlignes... tjaa... det afhænger af øjnene der ser på det.... Men en lille tanke fra en fysioterapeut der arbejder under styring og regulering af skattekroner...

  Erik Risum


 • Mark Ebbesen

  Kære Allan Tange Madsen

  I Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter følger vi med interesse folketingsforslaget om direkte adgang.

  Vi støtter den mulighed der ligger i at faget får dette berettigede statusløft, men forventer at de omtalte 140 millioner der måske kommer i spil bliver udbudt som nye speciale 51 ydernumre som alle fysioterapeuter kan søge, og så den bedst kvalificerede får.

  Tilfalder den øgede kapacitet de eksisterende klinikejere indenfor overenskomst har du ret, så er det en ommer.

  Vi har ikke brug for at monopolisere ydernummerkapaciteten yderligere end de historiske fejl der allerede er lavet på området.

  Med venlig hilsen
  Mark Ebbesen
  Formand For Frie Praktiserende Fysioterapeuter
 • Allan Tange Madsen

  Så røg muligheden for at få arbejde i en lægeklinik!
  Igen skal der arbejdes under urimelige vilkår i en klinik med overenskomst, for det er jo dem, der får monopol på denne opgave, igen en ommer!!
Indsend kommentar