Coronaaftaler om udgiftsrammer og omsætningslofter for praktiserende fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter har indgået aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om, at de overordnede udgiftsrammer på alle 3 overenskomster forhøjes, selvom der ikke sker en stigning i antallet af patienter i 2020. Desuden har parterne aftalt, at 2020 ikke skal indgå i fastsættelsen af fremtidige omsætningslofter.

Corona har betydet, at aktiviteten i praksissektoren hidtil i 2020 ligger et godt stykke under normalt niveau, og det er overenskomstens parters forventning, at det også vil være tilfældet, når hele 2020 er gået.

Hermed ville de aftalte tillæg til de overordnede udgiftsrammer ikke blive udløst, da de er betinget af, at antallet af patienter procentuelt er steget mindst tilsvarende fra 2019 til 2020.

Det ville være et problem, da tillæggene er varige. Overenskomstens parter er nu nået til enighed om, at de aftalte tillæg til rammerne for 2020 udløses, selvom antallet af patienter ikke er steget.

Det drejer sig om 0,5% for almen fysioterapi, 1,6% for vederlagsfri fysioterapi og 0,75% for vederlagsfri ridefysioterapi. Tillæggene ligger ud over den almindelige pris- og lønregulering af rammerne.

Overenskomstens parter er desuden enige om, at omsætningen i 2020 ikke skal indgå i beregningen af fremtidige omsætningslofter, da 2020 ikke er et normalt år.

Omsætningslofter i de kommende år vil derfor blive fastsat på baggrund af de nærmeste 3 forudgående kalenderår ekskl. 2020.

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht er glad for aftalen:

"Det er positivt, at RLTN har udvist fleksibilitet i forhold til udmøntningen af de tillæg, som vi forhandlede os frem til ved den seneste fornyelse af overenskomsterne i 2018. Det er varige midler, så det har betydning for fremtiden. Jeg havde også gerne set, at RLTN havde imødekommet vores ønske om at forhøje rammerne for 2021 ekstraordinært. Så kunne de praktiserende fysioterapeuter have gjort en ekstra indsats for de patienter, som har et ophobet behandlingsbehov grundet corona, men det kunne RLTN desværre ikke imødekomme,” udtaler Tina Lambrecht.

Hent aftale om forhøjelse af udgiftsrammer (pdf)

Hent aftale om omsætningslofter (pdf)

Læs om udgiftsudviklingen hidtil i 2020

Del eller udskriv siden
0 kommentarer