Coronarestriktioner i Nordjylland

Sundhedssektoren er kritisk funktion, og derfor kan fysioterapeuter godt bevæge sig ind og ud af de syv nordjyske kommuner. Sundhedsvæsenet skal holde åbent, understreger Sundhedsstyrelsen.

Regeringen strammede i går restriktionerne for Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø, Frederikshavn og Hjørring kommuner. Restriktionerne er en følge af situationen med de smittede minkbesætninger og den særlige variant af covid-19.

Kritisk funktion

Sundhedsministeriet har lavet et faktaark, hvor man kan læse mere om restriktionerne. Af faktaarket fremgår, at myndighederne anbefaler, at man som borger i en af de syv kommuner ikke bevæger sig ud over kommunegrænsen, medmindre man varetager en kritisk funktion.

Længere nede i dokumentet fremgår definitionen af kritisk funktion:

”Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.”

Disse regler gælder kun sundhedsydelser herunder f.eks. ridefysioterapi. Det vil sige fysioterapeuter, som arbejder i idræts, fritids og foreningsaktiviteter, herunder fitness er ikke omfattet af undtagelsen.

Bassintræning vil blive ramt, fordi svømmerhaller skal lukkes ned.

Udgangspunktet vil derfor være, at fysioterapeuter godt kan bevæge sig rundt for at passe deres arbejde. Det gælder også fysioterapeuter, der arbejder i de syv kommuner, men bor i andre kommuner.

Patienterne

Sundhedsstyrelsen har her fredag eftermiddag udsendt en pressemeddelelse ”Sundhedsvæsnet i Nordjylland holder åbent”.

I pressemeddelelsen fremgår bl.a.:

”I udgangspunktet bliver alle ydelser i sundhedsvæsenet, bortset fra kosmetisk behandling, betragtet som kritiske funktioner. Patienter vil derfor også stadig kunne modtage behandling i almen praksis, i kommuner, hos tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter mv.”

Det hedder også i pressemeddelelsen:

”Patienter fra de 7 nordjyske kommuner kan også modtage behandling i de omkringliggende kommuner.”

Se Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse

Følg med

Der vil de kommende dage blive fulgt op af yderligere regler. Derfor skal man som fysioterapeut i de berørte kommuner være opmærksom på opdateringer.

Danske Fysioterapeuter vil i lighed med torsdag aften udsende nyt materiale direkte til de berørte fysioterapeuter som supplement til informationen her på fysio.dk

Følg også med på https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland og naturligvis på Region Nordjyllands hjemmeside https://rn.dk/.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer