Covid-19: Få viden og inspiration til rehabiliteringen

Nu er det muligt at få velanskrevne forskeres bud på rehabiliteringen efter covid-19. En ny artikel fra et internationalt tidsskrift og hollandske retningslinjer fra rehabiliteringen giver overblik over indsatserne. Artikel og retningslinjer er på engelsk og frit tilgængelige.
Foto: iStock.

Både læger, sygeplejersker og fysioterapeuter har under den første fase af covid-epidemien stået med en sygdom, som de ikke vidste noget om og derfor ikke havde viden og erfaringer med at behandle. Nu, et halvt år efter, er der kommet mere viden om, hvordan man skal takle patienterne i den akutte fase.

Hvor man i starten heller ikke vidste, hvordan den efterfølgende rehabilitering skulle skrues sammen, er der i dag også kommet mere viden om, hvordan patienterne skal behandles efter den første akutte fase.

To nye publikationer skrevet af eksperter og klinikere med erfaring på området, giver et bud på rehabiliteringen.  Det drejer sig henholdsvis om en artikel i European Respiratory Journal og et konsensusdokument udgivet af det hollandske fysioterapiforbund med anbefalinger til fysioterapi de første seks uger af sygdommen og perioden efter de seks uger.

Der er fri adgang til begge udgivelser.

Få svar på konkrete spørgsmål

European Respiratory Society (ERS) og American Thorax Society (ATS) har udgivet artiklen om rehabilitering af patienter med covid-19. Artiklen bygger på ekspertviden fra 76 fagpersoner fra Australien, Europa og USA, der er blevet indbudt til at besvare en række konkrete spørgsmål vedrørende rehabiliteringen.

Resultaterne fra besvarelserne er samlet i artiklen og er stillet op som begrundede anbefalinger, der er lette at læse eller at slå op i for at finde det område, man som fagperson interesserer sig mest for.

Af artiklen fremgår for eksempel, at eksperterne anbefaler, at patienternes iltbehov i hvile og under aktivitet måles før udskrivelse. Denne viden er nødvendigt, når patienterne skal gennem et genoptræningsforløb.

Der er en stærk anbefaling til at patienternes funktionsevne og mentale status monitoreres ved udskrivelsen, så man sikrer, at patienterne efterfølgende får det rette tilbud.

Der var også enighed om i ekspertgruppen, at patienterne efter udskrivelsen skal tilbydes styrke/muskeltræning af benenes muskler.

Hollandske anbefalinger

Det hollandske fysioterapiforbund udvikler og publicerer en række kliniske retningslinjer for fysioterapeuter inden for forskellige områder af professionen. Retningslinjerne er på engelsk og tilgængelige for alle.

I denne måned har forbundet samlet en række anbefalinger for fysioterapi før og efter indlæggelse med covid-19.

I de hollandske anbefalinger kan du finde helt konkrete forslag til måleredskaber, træningsformer og intensitet af træningen.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer