Covid-19 får indflydelse på repræsentantskabsmødet

Corona-pandemien har sat en kæp i hjulet i forberedelserne til det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2020. Hovedbestyrelsen foreslår derfor, at mødet afkortes, og at der indkaldes til to dages ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts 2021.
Fra repræsentantskabsmødet i 2018. Foto: Jens Wogsen

Det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2020 bliver afkortet til en dag. Til gengæld afholdes der ekstraordinært repræsentantskabsmøde over to dage marts 2021, hvor foreningens politiske struktur og en analyse af praksissektoren bliver sat på dagsorden, ligesom det bliver muligt for alle repræsentanter at fremsætte forslag. Det har hovedbestyrelsen besluttet at indstille til repræsentantskabet.

Har ikke været muligt at inddrage medlemmerne

Baggrunden er, at covid-19 har sat en kæp i hjulet i forhold til den proces, der var planlagt op til repræsentantskabsmødet i november. Det har som følge af Corona-pandemien ikke været muligt at forberede en række af sagerne på tilfredsstillende vis, ikke mindst at inddrage medlemmerne. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at udskyde behandlingen af en række forslag, der skulle have været fremsat på det ordinære møde, til et ekstraordinært møde i marts 2021.

Hovedbestyrelsen lægger endvidere op til, at den nuværende hovedbestyrelsen får forlænget sit mandat frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, for at kunne færdiggøre arbejdet med de forslag, som hovedbestyrelsen fremsætter til marts 2021.

Repræsentantskabet skal træffe beslutningen

Det er dog repræsentantskabet, som på det ordinære repræsentantskabsmøde skal tage stilling til, om det ordinære repræsentantskabsmøde skal afkortes, og der skal indkaldes til et to tages ekstraordinært repræsentantskabsmøde samt om hovedbestyrelsen skal have forlænget sit mandatet.

Det er en samlet hovedbestyrelse, der fremsætter forslaget.

Henvendelser fra forslagsstillere

Hovedbestyrelsen har fået en henvendelse fra Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter, der har ønsket at udskyde behandlingen af praksisanalysen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Praktiserende Fysioterapeuter (PF) har efterfølgende tilkendegivet, at den bakker op om den løsning. Det var Erhvervsnetværket, som stillede forslag om en praksisanalyse på repræsentantskabsmødet i 2018.

Repræsentanter fra Region Hovedstaden, der på repræsentantskabsmødet i 2018 fremsatte et række forslag om ændring af Danske Fysioterapeuters struktur, har ligeledes ønsket, at behandlingen af eftersynet af den politiske struktur udskydes til et ekstraordinært repræsentantskabsmødet. En række af de forslag, som repræsentanterne dengang fremsatte, indgår i eftersynet af Danske Fysioterapeuter politiske struktur.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts 2021

Det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted lørdag den 7. november 2020, og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fredag den 19. og lørdag den 20. marts 2021.

Deadline for at stille forslag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er fredag den 15. januar 2021

Det igangværende valg til repræsentantskabet påvirkes ikke af hovedbestyrelsens forslag.

Del eller udskriv siden
6 kommentarer