Danske Fysioterapeuter fraråder stigning i antallet af fysioterapistuderende

Nyt forlig åbner for øget optag af studerende på bl.a. fysioterapiuddannelsen, men det skaber unødig pres på det fysioterapeutiske marked, mener formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht.
Danske Fysioterapeuter ser med bekymring på risikoen for yderligere optag på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi. Foto: iStock

Folketingets partier har besluttet at øge optaget på de videregående uddannelser med i alt 5.000 nye pladser, hvor de 500 er reserveret velfærdsuddannelser som f.eks. sygepleje, lærere og fysioterapeuter.

Forliget er Folketingets svar på den særlige situation, der er opstået på grund af covid-19, hvor mange unge havde planlagt sabbatår med rejser og arbejde. Ønsket fra politikerne er derfor, at flere unge kan komme i gang med uddannelse.

Ved offentliggørelsen af forliget sagde uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen bl.a.:

”Jeg er utrolig glad for, at vi hurtigt og på tværs af alle partierne har kunnet lande en ambitiøs aftale, der sikrer penge til 5.000 ekstra pladser. Uddannelse er en kæmpe gevinst for både samfundet og den enkelte, og vi skal forsøge at gribe alle de unge, der gerne vil have en studieplads i år og næste år. Men vi skal gøre det klogt, så de unge kan få job, når de er færdige, og vi skal have den rette balance på tværs af Danmark. Begge dele får vi med denne aftale. Samtidig søsætter vi et ambitiøst mål om 500 nye velfærdspladser, der er så vigtige for, at kommuner og regioner kan levere kernevelfærd til vores borgere”.

Nej tak til øget optag

Danske Fysioterapeuter ser med bekymring på risikoen for yderligere optag på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi:

”Der skal ikke herske tvivl om, at vi alle ønsker det bedste for de mange unge mennesker, der her og nu har fået sat deres fremtidsplaner på standby. Det er en ulykkelig situation. Samlet set er de 5000 studiepladser jo en god nyhed, og det helt rigtige at gøre ovenpå covid-19. Men løsningen er ikke at øge presset på det fysioterapeutiske arbejdsmarked med den risiko, at nyuddannede fysioterapeuter ikke kan komme i arbejde, lad derimod de ekstra studiepladser komme de professioner til gode, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft”, siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht.

Danske Fysioterapeuter har derfor skrevet til ministeriet for at fraråde en stigning i antallet af fysioterapistuderende. I henvendelsen påpeger Danske Fysioterapeuter, at antallet af fysioterapeuter i arbejdsstyrken er steget med 52 % over de seneste 10 år.

Med den nuværende dimensionering af uddannelsen forventes udbuddet at stige med yderligere ca. 7.100 personer frem i mod 2030 svarende til en stigning på 50 % af arbejdsstyrken. Det medfører i sig selv en alvorlig trussel mod balancen mellem udbud og efterspørgsel på det fysioterapeutiske arbejdsmarked.

En stigning i optaget vil - uanset om den måtte være midlertidig - øge udbuddet af fysioterapeutisk arbejdskraft yderligere. Det vil påvirke arbejdsmarkedet for fysioterapeuter negativt, fx i form af øget ledighed, og det må forventes særligt at ramme nyuddannede, der måtte dimittere som del af en ekstraordinær stor årgang.

”Jeg kan være bekymret for, om vores henvendelse gør indtryk, for vi er jo oppe imod en større dagsorden, der støttes af hele Folketinget. Men vi er nødt til at råbe vagt i gevær, for der er en risiko for, at de gode intentioner for unge mennesker ender med høj ledighed”, slutter Tina Lambrecht.

Regionsformændene i Danske Fysioterapeuter vil også indgå i lokal dialog med uddannelsesstederne. Det er på uddannelsesinstitutionerne, man skal træffe beslutningen, om hvorvidt den enkelte uddannelsesinstitution skal søge om at få øget optaget på konkrete uddannelser.

Se pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Se Danske Fysioterapeuters brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet (pdf)

Antal ansøgere og optagede på fysioterapeutuddannelsen

Antal ansøgere og optagede på fysioterapeutuddannelsen i 2019