De ældres trivsel og fysiske og mentale sundhed skal styrkes

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række anbefalinger til kommunerne, der skal hjælpe dem med at styrke de ældres trivsel og mentale og fysiske sundhed. Anbefalingerne retter sig både mod de skrøbelige, de socialt udsatte og de helt friske ældre.
Foto: iStock


Vær fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen. Træn kondition og styrke to gange om ugen og husk at lave udspændingsøvelser. Spis sundt og varieret og tag D-vitamin og calcium. Sådan lyder nogle af Sundhedsstyrelsens budskaber til de ældre.

Og de fleste ved det godt. Også når man bliver ældre, skal man søge at bevare det fysiske og mentale helbred. Men netop i alderdommen kan det være svært, når sygdom, svækkelse rammer, og de nære relationer falder bort. Således falder andelen blandt ældre, der vurderer, at deres helbred er fremragende, vældig godt eller godt, med stigende alder. Og andelen, der føler sig friske nok til at gøre det, de har lyst til, falder også markant med stigende alder.

Andelen blandt ældre med et godt fysisk funktionsniveau, målt ved gode kommunikationsfærdigheder (syn og hørelse) og god fysisk mobilitet (at kunne gå på trapper eller tilbagelægge 400 m gangdistance uden hvil), falder med stigende alder.

Sundhedsstyrelsens nye publikation ”Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre” har gode bud på, hvordan man i kommunerne kan støtte ældre borgere til at bevare et fysisk aktivt liv og støtte fysisk og mental sundhed. Anbefalingerne kan man også finde i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Otte forebyggelsesområder

Der er i Sundhedsstyrelsens fokus på otte forebyggelsesområder:

  • Mental sundhed
  • Mad og måltider
  • Fysisk aktivitet
  • Overvægt
  • Tobak
  • Alkohol
  • Seksuel sundhed
  • Hygiejne

På en lang række områder slår den sociale ulighed igennem, når det handler om sundhed. Således har den ældre borgers sociale position og længde af uddannelse betydning for helbred, trivsel og levetid.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommunen omfatter tiltag, der tager højde for de ældres skrøbelighed, den sociale ulighed og de muligheder og ressourcer, der er i kommunen.

Del eller udskriv siden