En brøler at overse fysioterapeuter i akutmodtagelsen

Fysioterapeuter styrker kvalitet og sparer ressourcer i akutmodtagelsen. Derfor er det ærgerligt, at Sundhedsstyrelsen overser specialviden om skader på muskler og led i sit forslag til fremtidens akutmodtagelse.
Foto: iStock.

En voldsom tackling på Old Boys-foldboldholdet, en løbsk wienerstige eller et styrt på racercyklen? Der er mange veje til akutmodtagelsen – i daglig tale skadestuen. Men det er ingen selvfølge, at det skal være en læge eller en sygeplejerske, der hjælper tilskadekomne danskere. I hvert fald ikke hvis det står til Danske Fysioterapeuter.

”Det ville være en alvorlig brøler at ignorere de rigtig gode resultater, vi har med fysioterapeuter som en del af akutmodtagelsen. Man må sige, at det er bekymrende, særligt for patienterne, at specialviden om skader på muskler og led fylder så lidt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fremtidens akutmodtagelse”, siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Hun understreger, at fysioterapeuter med speciale i diagnosticering og behandling i den akutte fase er kompetente til både at undersøge, diagnosticere og behandle patienter med akutte og subakutte muskuloskeletale skader og tilstande inden for det fysioterapeutiske område. Derfor kan fysioterapeuter både fungere selvstændigt som første kontakt til denne patientgruppe og fungere som sekundær behandler på de almen medicinske fælles akutmodtagelser.

Bedre behandlinger for færre penge

Tina Lambrecht henviser til, at erfaringer viser, at de specialiserede fysioterapeuter både styrker effektiviteten, kvaliteten og patienttilfredsheden ved den akutte sundhedsindsats.

”Det handler om sund fornuft, men det handler også om økonomisk fornuft. Vil man sikre flest mulige patienter den bedst mulige behandling, ja så skal fysioterapeuter have en endnu mere fremtrædende plads på det hold, der møder danskerne i akutmodtagelsen”, siger Tina Lambrecht.   

Danske Fysioterapeuter er i løbende dialog med både Christiansborgs sundhedsordførere og Sundhedsstyrelsen om indretningen af fremtidens sundhedssektor. I et kritisk høringssvar peger Danske Fysioterapeuter på det problematiske i, at Sundhedsstyrelsens forslag til anbefalinger til en fremtidig indretning af akutmodtagelsen ikke har tilstrækkeligt fokus på gevinsterne ved at inddrage fysioterapeuters faglighed i højere grad.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fremtidens akutmodtagelse

Danske Fysioterapeuters høringssvar på Sundhedsstyrelsens anbefalinger (pdf)

Del eller udskriv artiklen
4 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Kristian Skadhauge

  Christian Olesen

  "Jeg tror på at skadestuefysioterapi bliver en del af hverdagen i DK, men før vi når dertil er vi nød til at få fremhævet effekterne igennem yderligere forskning."

  En Sygeplejerske på skadestuen er en god ide og nok fast inventar - men der har vi ikke måtte forske os frem til som en nødvendighed - how come ? svar - sund fornuft. Forskning er godt men det som er åbenlyst bør ikke forhale en politisk/faglig beslutning grundet såkaldt manglende "forskning".

 • Christian Olsen

  Kære Dfys,

  Tusinde tak for jeres kæmpe politiske arbejde i at udbrede skadestuefysioterapi nationalt. Som Phd. studerende der til dagligt forsker i netop skadestuefysioterapi, synes jeg klart at det er den vej vi burde gå som samfund. Men er også meget bevidst om de mangler forskningen til stadighed har på dette område.

  Og derfor undres jeg også når jeg læser følgende udsagn:
  ”Det ville være en alvorlig brøler at ignorere de rigtig gode resultater, vi har med fysioterapeuter som en del af akutmodtagelsen".

  Hvad er det helt præcist i mener med: "de rigtig gode resultater". De tre referencer i henviser til i høringssvaret vedrørende skadestuefysioterapi gør mig ikke meget klogere? Den ene reference er endda rettet mod ryg og nakkeskader, som vi indtil videre ikke behandler selvstændigt i skadestuen i Danmark?
  Der findes et udmærket scoping review på området af Ferreira et al. som giver et fint billede på hvor langt forskningen er nået.

  Jeg tror på at skadestuefysioterapi bliver en del af hverdagen i DK, men før vi når dertil er vi nød til at få fremhævet effekterne igennem yderligere forskning.

 • Kristian Skadhauge

  VI er måske også vældig stille(for stille) i det store medie billed politisk.
  Vi hører kun om 1000 sygeplejersker osv osv osv - så kan man forvente andet ?
  Måske jeg blind og døv - det blot mit indtryk.
 • Lars Henrik Larsen

  Kære alle
  Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har været i dialog med Danske Fysioterapeuter om høringssvaret på Sundhedsstyrelsens 'Nye anbefalinger for den akutte sundheds¬indsats på tværs af det samlede sundhedsvæsen'. DSF og de faglige selskaber vurderede, at der var behov for supplerende faglige vinkler til Danske Fysioterapeuters høringssvar og besluttede derfor at sende et selvstændigt høringssvar på dette vigtige område.

  Fysioterapeuter vurderes til at have meget stærke kompetencer til at indgå i akutmodtagelserne, både gennem selvstændige indsatser og i tværfaglige og tværprofessionelle relationer med det øvrige personale. I en række tilfælde er det vores vurdering, at den enkelte patient i akutmodtagelsen på både kort og lang sigt vil kunne opnå bedre resultater af deres henvendelse, når der indgår fysioterapeuter i teamet. Det fysioterapeutiske tilbud vurderes at kunne bidrage både i undersøgelsen og i den efterfølgende vurdering af akutte og længerevarende indsatser til de problematikker borgeren henvender sig med.

  Der vil i de kommende år være en voldsom stigning i multisyge patienter med komplekse sygdomsbilleder og DSF vurderer, at der er behov for at inddrage fysioterapeuter også i disse tilfælde. Endvidere bør der iværksættes væsentligt større og bredere funderede forskningsindsatser og kvalitetsarbejde for at kunne vurdere effekten af indsatserne på akutmodtagelserne generelt og behovet for tværprofessionelle indsatser i særdeleshed.

  DSF og de faglige selskabers høringssvar vil snarest være tilgængeligt på www.danskselskabforfysioterapi.dk

  Bedste faglige hilsner,
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi
  #stærkefysioterapeuter
Indsend kommentar