Fælles fokus på fagligheden

Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter har holdt fælles seminar om det fremtidige samarbejde.
Seminaret havde fokus på at få sat fælles retning for fysioterapi og styrke samarbejdet mellem de to bestyrelser. Foto: Lars Henrik Larsen

Hvordan styrker vi dialogen, så vi bedre kan samarbejde til gavn for vores fælles profession? Det spørgsmål mødtes bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi og hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter i denne uge for at finde fælles svar på.

Formålet med seminaret var at styrke dialogen, skabe klarhed og sætte kursen for det fremtidige arbejde, hvor en klar retning og et skarpt fokus på de store sundhedsdagsordener kræver vores opmærksomhed.

Seminaret havde fokus på at få sat fælles retning for fysioterapi og styrke samarbejdet mellem de to bestyrelser, og det betød undervejs vigtige drøftelser af perspektiver på rammer og opgaver.

”Vi er alle meget engagerede i at understøtte udviklingen i vores profession, men vi har forskellige opgaver. Derfor er det også vigtigt, at vi taler om, hvilken fælles retning vi skal gå i, og hvordan vi samarbejder,” siger Gitte Arnbjerg, som er formand for DSF.

Samarbejde er afgørende

Tina Lambrecht, som er formand for Danske Fysioterapeuter, er meget enig i den pointe.

”Der ligger så meget viden i de faglige selskaber, som vi også skal have ud at arbejde politisk. Derfor er det afgørende med et godt samarbejde, så vi i fællesskab kan vise, hvordan fysioterapeuter kan være med til at forbedre vores sundhedsvæsen på alle niveauer, ” siger formand Tina Lambrecht.

Hun glædede sig over, at der på seminaret var god stemning og stor nysgerrighed på hinanden.

På baggrund af seminaret er de to bestyrelser blandt andet blevet enige om:

  1. Omdrejningspunktet for samarbejdet er, hvordan faglig viden og politik gensidigt kan styrke hinanden, men uden at stå i vejen for hinanden. Det sker bl.a. ved, at DSF og de faglige selskaber leverer faglige bidrag til den politik, som drives af hovedbestyrelsen. Og ved at hovedbestyrelsen understøtter den faglige udvikling med relevante politiske dagsordener.
  2. Det fremtidige samarbejde skal være kendetegnet ved åbenhed og gensidig anerkendelse samt forståelse for hinandens arbejde - herunder gensidig respekt for, hvordan der prioriteres af de to bestyrelser.

Derudover var der på seminaret en klar stemning for at prioritere den nødvendige tid til at mødes på tværs af hovedbestyrelsen og de faglige selskaber.

Læs mere om Dansk Selskab for Fysioterapi

Del eller udskriv siden
0 kommentarer