Forsøg med direkte adgang

Fra 1. november kan borgere i Ballerup og Frederikssund gå direkte til fysioterapeut med offentligt tilskud. Det er en del af et nyt forsøg, der skal afklare fordelene ved direkte adgang.
Foto: iStock.

Nu starter det første forsøg nogensinde i Danmark med at give direkte adgang til fysioterapi med offentligt tilskud. Fra 1. november kan borgere i Ballerup og Frederikssund kommuner få offentligt tilskud til behandlingen hos en praktiserende fysioterapeut med ydernummer uden at have en henvisning med fra lægen.

Det er Region Hovedstaden, der starter forsøget og her er der store forventninger.

”Der er et kæmpe potentiale i forsøget med direkte adgang til fysioterapi. Vi kan sikre behandling både hurtigere og nemmere, hvilket betyder kortere og bedre behandlingsforløb. Samtidig kan vi måske aflaste andre dele af sundhedsvæsnet, hvilket vi har set i de af vores nabolande, der har direkte adgang,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Langvarigt arbejde

Danske Fysioterapeuter har længe kæmpet for direkte adgang til fysioterapi. Senest blev det en del af den tidligere regerings forslag til sundhedsreform. Det blev dog ikke til noget, da regeringen tabte valget. Derfor er regionsformand i Danske Fysioterapeuter Tine Nielsen glad for, at det nu igen kommer på dagsordenen.

”Direkte adgang er hverken rødt eller blåt – det er sund fornuft. Vi ved fra udlandet, at det giver mere tilfredse patienter og kortere behandlingstid. Det her forsøg giver os mulighed for at vise, at det selvfølgelig også kan lade sig gøre i Danmark,” siger hun og fortsætter:

”Samtidig vil jeg gerne sige tak til alle de fysioterapeuter, der har været inde over arbejdet med det her forsøg. Der er lagt en kæmpe indsats for at få lov at vise, hvad vi kan som fag. Nu bliver udfordringen at gøre patienterne opmærksomme på, at de kan gå direkte. Jo flere, der benytter muligheden, jo bedre data kan forsøget give.”

Kontrolkommuner

Udover de to forsøgskommuner, er der også udvalgt to kontrolkommuner – Gribskov og Gladsaxe. Her skal fysioterapeuterne i praksis blandt andet registrere, hvad folk henvender sig med. Det var et krav fra regionens side, at alle praktiserende fysioterapeuter i de to kontrolkommuner skal medvirke. Derfor er Tine Nielsen rigtig glad for, at fysioterapeuterne har sagt ja til at deltage.

”Der er ingen af os, der ønsker os mere papirarbejde, men det her forsøg er rigtig vigtigt for vores fælles fag – og jeg er stolt over, at alle har valgt at bakke op,” siger hun.

Stor succes i udlandet

Direkte adgang er gennemført i en række lande – blandt andet Holland, Norge og Skotland. Erfaringerne herfra har vist, at direkte adgang giver klare gevinster for både patienter og sundhedssystem. Der bliver blandt andet lavet færre henvisninger til unødvendige scanninger og udredninger, uden at det går ud over patientsikkerheden og patienttilfredsheden. Det er en af årsagerne til. At erfaringer fra udlandet også viser, at de samlede udgifter til behandlingerne bliver lavere, når man indfører direkte adgang med offentligt tilskud.

Man kan allerede i dag gå til fysioterapeut uden lægehenvisning, men så kan man ikke få offentligt tilskud til behandlingen. Hvis man har en lægehenvisning er tilskuddet på cirka 40% af prisen, hvis man bliver behandlet på en klinik med ydernummer. Det tilskud vil borgere med adresse i Frederikssund og Ballerup kommuner nu få uden lægehenvisning. Forsøgsordningen vil være gældende i et år.

Patienter, der går til fysioterapeut i de to kommuner, vil blive spurgt, om man har lyst til at deltage i et forskningsprojekt, så effekterne af forsøget kan blive evalueret.

Læs om pilotprojekt for direkte adgang til fysioterapi på Region Hovedstadens hjemmeside

Del eller udskriv siden
11 kommentarer