Første fysioterapiklinikker er igennem akkreditering

105 klinikker har været igennem første runde af akkrediteringen. 26 klinikker er blevet akkrediteret med det samme, mens resten er blev bedt om at forbedre mangler på nogle af indikatorerne. Især journalføring, personidentifikation og hygiejnen kniber det med.
Akkrediteringen af de første 105 klinikker viser, at det især er mangler ved journalføring, personidentifikation, rengøring og håndhygiejne, der skal ændres på. Foto: iStock.

Journalføring er den indikator, de fleste klinikker skal ændre for at blive akkrediteret. Desuden opfylder flere klinikker ikke kravet om, at patienterne skal identificere sig selv inden behandlingen. Der er også flere steder problemer med hygiejne og rengøring. Det viser resultaterne fra akkrediteringen af de første 105 fysioterapiklinikker.

Ud af de 105 klinikker er 26 klinikker gået glat igennem processen og er blevet akkrediteret uden anmærkninger. 59 klinikker har fået at vide, at de har få mangler på nogle af de indikatorer, de akkrediteres på, mens 19 klinikker har flere mangler. Èn klinik er vurderet direkte ”ikke akkrediteret” af Akkrediteringsnævnet.

Klinikker med mangler har fået tilbudt en opfølgning. 31 klinikker har været igennem opfølgningen, og de er alle blevet akkrediteret.

Journalføring, identifikation og hygiejne

Det er især indikatoren for korrekt journalføring, der påtales i forbindelse med akkrediteringsprocessen. Fysioterapeuterne glemmer ofte at få journalført målsætning for behandling, indikation for valgte behandlingsinterventioner, og at de har forholdt sig til og brugt relevante nationale kliniske retningslinjer.

Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at fysioterapeuterne ikke forholder sig til målsætning m.m., men det er ikke altid, at dette journalføres efter kravet i journalføringsbekendtgørelsen.

Derudover har der for det første hold klinikker været en del påtaler på ”Patientidentifikation” – i alt 41 klinikker har haft mangler på denne indikator. Reglen er, at som udgangspunkt skal alle patienter identificeres ved navn og CPR-nummer eller ved fremvisning af sundhedskort inde i behandlerrummet, før handlinger rettet mod patienten.

Rengøring og hygiejnen er også et problem flere steder. Der er identificeret 23 klinikker, der ikke får gjort rent på alle brugsdage. Herudover er der 16 klinikker, der har mangelfuld håndhygiejne, herunder manglende brug af hånddesinfektion, brug af armbåndsur og ring ved behandlinger og håndklæder til flergangsbrug.

Positive fysioterapeuter

De fleste af de praktiserende fysioterapeuter, der har været igennem akkrediteringsprocessen, synes, det har været en god oplevelse – også selvom processen har været hård. Sådan lyder f.eks. nogle af tilbagemeldingerne fra evalueringen:

”Processen har været god, og selve dagen (surveyet) var en fin kulmination på det hele”.

”Vi synes, det har været ufatteligt hårdt og tidskrævende, og vi er enige om, at så hårdt vil vi aldrig arbejde mere. Men vi er faktisk også enige om, at det trods alt har været det hele værd. Vi er blevet en bedre udgave af os selv, og vi har fået et fantastisk sammenhold samt stor respekt for hinandens forskellige kompetencer”.

Du kan finde evalueringerne af surveys på IKAS' hjemmeside 

Rapporterne fra de fysioterapiklinikker, som har været igennem akkrediteringen, kan du også finde på IKAS’ hjemmeside 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar