Fysioterapeuter giver ny forskningspulje ben at gå på

Fysioterapeuters forskningsprojekter gør dybt indhug i en ny pulje til forskning i det nære sundhedsvæsen.
Foto: iStock

’Træning for livet’. ’En bedre hverdag’. ’Gå aldrig KOL’. Det er titlerne på tre fysioterapeutiske forsknings- og kvalitetsprojekter, der har fået bevilget samlet over tre mio. kr. fra den nye kvalitetspulje til forskning i det nære sundhedsvæsen.

”Jeg glæder mig meget over, at forskere i fysioterapi i dén grad viser, at de har noget på hjertet. For mig er det tydeligt, at fysioterapeutisk faglighed og tankegang kan bidrage til at udvikle det velfungerende og nære sundhedsvæsen, vi ønsker for danskere. Og med fordelingen af puljen kan vi nu se, at der er god plads til fysioterapeutiske forskningsprojekter”. Det siger Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter. 

For at styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen afsatte KL og Sundhedskartellet ved OK18 en såkaldt kvalitetspulje på godt 10 mio. kr. Nu er pengene fordelt på ti projekter – hhv. fem forskningsprojekter og fem kvalitetsprojekter. Fysioterapeuter tegner sig for tre af dem til en samlet bevilling på over tre mio. kr.

46 ansøgninger. Ti kom gennem nåleøjet

KL og Sundhedskartellet har modtaget 46 ansøgninger til puljen, der skal sikre, at sundhedsfaglige medarbejdere bidrager til de kommende års udvikling af det nære sundhedsvæsen. Målet er at sikre, at de ansattes viden og kompetencer kan udvikle sig i samme takt som opgaverne. Derfor har KL og Sundhedskartellet ønsket at få forskellige faglige perspektiver i spil.

”Fysioterapeuter er en vigtig faggruppe i det danske sundhedsvæsen, og på den baggrund er det berettiget og positivt, at fysioterapeutiske projekter får så stor en del af puljen. Det lover godt for fremtidens fysioterapeutiske forskning”, siger Tina Lambrecht.

Kort om forsknings- og kvalitetsprojekterne

De 10 udvalgte projekter har fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme eller på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Fælles for projekterne er ønsket om at skabe en bedre hverdag for borgerne. Det handler fx om at tilbyde mere sammenhængende borgerforløb eller forbedre borgernes funktionsevne, så de i højere grad oplever at kunne mestre eget liv og udføre de aktiviteter, som skaber øget livskvalitet for dem.

KL og Sundhedskartellet ser frem til at følge projekterne og se, hvordan der skabes ny viden om effekten og kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser inden for behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb i kommunerne.

Læs mere på KL’s hjemmeside, hvor du også kan læse om de udvalgte projekter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer