Fysioterapeuter lærer at betjene respirator og ventilere patienter

Camilla Pedersen har meldt sig til et ventilatørkursus skræddersyet til fysioterapeuter. Ledende overfysioterapeut Morten Albæk Skrydstrup er initiativtager til kurset og håber, at fysioterapeuter med det kommer til at spille en større rolle nu og i fremtiden.
Et ventilatørkursus giver fysioterapeuter et kompetenceløft til at varetage flere opgaver på intensiv afdeling. Foto: iStock

Polioepidemien ramte Danmark i 1940’erne og fortsatte i 50’erne, hvor de nye poliotilfælde blev mere alvorlige. Polio ramte primært børn og unge, der ud over lammelser i ekstremiteterne fik lammelser i åndedrætsmuskulaturen.

I den første akutte fase var børnene isolerede på sygehusene, hvor der var fokus på den livreddende behandling og blev lagt i de såkaldte jernlunger, en slags respirator. Det var i denne periode, at lungefysioterapien fik sin spæde start, da datidens fysioterapeuter, massøserne, udviklede specielle metoder, der kunne hjælpe patienterne med vejtrækningen.

Nu er der igen bud efter fysioterapeuterne til kritisk syge patienter med store respiratoriske udfordringer. Mange fysioterapeuter har i over en måned behandlet patienterne med covid-19 på isolationsafsnittene på flere af de danske hospitaler. Ledende overfysioterapeut Morten Albæk Skrydstrup fra Aarhus Universitetshospital blev i starten af epidemien klar over, at det blev aktuelt at få så mange fysioterapeuter i spil som muligt, og at de også i højere grad kunne komme til at indgå i vagtplanerne på intensiv afdeling, der let kunne komme under pres.

Fysioterapeuter som ventilatører

”Under polioepidemien var der brug for alle, der kunne ventilere patienterne, og her trådte datidens fysioterapeuter til. Dengang blev ventilationen udført håndholdt, men målet var det samme som med covid-patienterne – nemlig at holde patienterne respiratorisk stabile. Jeg fik den idé, at vi i denne situation, vi står i, løfter fysioterapeuters kompetencer, så de kan fungere som ventilatører for patienterne i respirator. Det kunne have betydning her og nu i den situation, vi kommer til at stå i og måske også for fremtiden, hvor fysioterapeuter i højere grad kan komme til at spille en rolle i behandlingen af kritisk syge patienter på intensiv afdeling”, fortæller Morten Albæk Skrydstrup.

Han opfordrede regionens kompetencecenter til, så hurtigt som muligt, at udbyde kurser for fysioterapeuter, så de blev i stand til at løfte opgaven som ventilatører på intensiv afdeling og dermed måske også at afhjælpe en eventuel kommende mangel på sygeplejersker. Centeret tog imod opfordringen og efter påske begyndte de første 12 fysioterapeuter på det første ud af foreløbig to skræddersyede kurser på 20 timer med efterfølgende følgevagter/introforløb på intensiv afdeling.

Morten Albæk Skrydstrup regner med at flere kommer til på nogle af de efterfølgende kurser. Han håber desuden på, at ideen med at udbyde ventilatørkurser til fysioterapeuter breder sig til de øvrige regioner.

”Det er erfaringen allerede nu, at fysioterapeuter virkelig har en berettigelse i håndteringen af patienter, der er indlagt med covid-19. De mobiliserer patienterne, lejrer dem blandt andet i bugleje og i det hele taget tilbyder mange af de klassiske lungefysioterapeutiske metoder. Jeg er ikke i tvivl om, at fysioterapeuter med det nye forløb kommer ind med nogle kompetencer, der er brugbare til de kritisk syge patienter i respirator og kan indgå i et teamsamarbejde med sygeplejersker og læger. Lige nu har vi en stor andel af fysioterapeuter, der er i vagtplanen på intensiv, og der vil blive brug for flere”, siger Morten Albæk Skrydstrup.

Unik mulighed

Camilla Pedersen er en af de første fysioterapeuter, der har meldt sig til ventilatør-kurset. Hun arbejder fast i infektionsmedicinsk afsnit, hvor de første patienter med covid-19 blev indlagt. Hun er glad for at få tilbudt dette kursus.

”Det er en helt unik mulighed at få lov til at komme på dette kursus. Jo mere jeg ved om, hvordan respiratoren påvirker patienterne, jo bedre behandling kan jeg give patienterne”, siger Camilla Pedersen.

Hun kan bruge den nye viden, når hun behandler patienterne i respirator. Når de er ved bevidsthed, og det er muligt og forsvarligt, sætter hun ind med respirationsfysioterapi. Det kan være thoraxmobiliserende øvelser, respirationsøvelser eller lejringer.

”Fire fysioterapeuter fra vores afsnit har allerede meldt sig til kurset lige efter påske. For kurset får vi ikke kun brug for lige nu. Det kan vi også bruge fremadrettet til de patienter, vi behandler her hos os”, siger Camilla Pedersen.

Underviser kolleger

Så længe der ikke findes en kurativ behandling for covid-19, spiller respirationsfysioterapien en central rolle i behandlingen. Camilla Pedersen har derfor undervist det nye personale, der er rekrutteret på grund af epidemien.

”I forvejen har jeg hvert år undervist og opdateret afsnittets faste personale i respirationsfysioterapi, men det er vigtigt, at de nye forstår, hvorfor patienterne for eksempel skal op at sidde, og hvordan forskellige lejringer påvirker respirationen”, siger Camilla Pedersen.

Hun glæder sig over det unikke samarbejde, der er mellem fysioterapeuterne og det øvrige tværfaglige personale i den pressede situation, der er lige nu.

”Jeg er glad for, at fysioterapeuterne har fået mulighed for på denne meget tragiske baggrund at vise, hvad fysioterapien kan. Kurset kommer til at styrke dette fantastiske samarbejde mellem fysioterapeuter, læger og sygeplejersker yderligere, og det vil komme patienterne til gode”.

Også brug for genoptræning

Fysioterapeuterne på Aarhus Universitetshospital har lige som de fleste terapeuter på de andre hospitaler været igennem en omfattende organisatorisk forandring. Mange af dem indgår i behandlingen af patienterne med covid-19 på isolationsstuerne og mange af de øvrige har fået nye opgaver på andre afdelinger, ligesom der gennem de sidste mange uger har foregået massiv kompetenceudvikling og sidemandsoplæring.

Morten Albæk Skrydstrup forventer desuden, at der kan komme et pres på genoptræningen på anden vis efterfølgende, da mange af de indlagte patienter har omfattende svækkelser i muskulaturen.

”Nogle af dem vil få brug for genoptræning under indlæggelsen, men de fleste vil nok blive udskrevet. Når patienter har ligget i respirator i 3-4 uger, er de svage, meget svage. Egentlig burde de i begyndelsen tilbydes specialiseret genoptræning, men det er ikke noget, man snakker om endnu. Jeg håber, at kommunerne er klar til at tage imod patienterne og give dem den nødvendige genoptræning og rehabilitering efterfølgende. Jeg kan ikke undgå at være lidt bekymret for, hvordan de kan klare den opgave i de mindre kommuner”, siger Morten Albæk Skrydstrup.

Her kan du læse mere om ventilatørkurset.

Læs om fysioterapeuternes rolle under polioepidemien

Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
  • Victor Ladegourdie

    Tiltaget er tillige aktuel i håndtering af eksempelvis ALS ptt. Det at ventilere og suge ptt er udbredt praksis blandt fysioterapeuter i udlandet. Lad det endelig indgå i fysioterapi uddannelsen.
Indsend kommentar