Fysioterapi skal med i nyt Behandlingsråd

Fysioterapien bør være repræsenteret, når Danske Regioner nedsætter et nyt Behandlingsråd, som skal rådgive om bl.a. teknologier i behandlinger. Det skriver Danske Fysioterapeuter i et høringssvar.
"Vi har lige nu 13 professorer i fysioterapi, snart 200 fysioterapeuter med ph.d.’er og mere end 1.300 fysioterapeuter med kandidatuddannelse. Derfor kan vi uden problemer stille med et medlem til Behandlingsrådet", siger formand Tina Lambrecht.

Mest sundhed for pengene gennem en effektiv udnyttelse af teknologi i behandlinger. Det er ønsket fra Danske Regioner, som nu nedsætter et Behandlingsråd. Danske Regioner åbner op for, at en fysioterapeut deltager i rådet som en såkaldt faglig repræsentant. Og det er fornuftigt, for uden en fysioterapeut kommer rådet ikke i mål, skriver Danske Fysioterapeuter i sit høringssvar til Danske Regioner.

Under overskriften ”Mindre kniv, mere træning” peger Danske Fysioterapeuter på, at fysioterapeutisk træning kan behandle en stadig bredere vifte af lidelser. Den vinkel er vigtig i et nyt Behandlingsråd.

”Danske Regioner er en meget stor spiller i det danske sundhedsvæsen. Derfor er Behandlingsrådet oplagt sted at gøre opmærksom på hvilke økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, der er ved fysioterapi som alternativ til mere indgribende, mere risikable og ofte også mere kostbare behandlinger. Vi vil gerne være med til at sikre mere sundhed for pengene”, siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht.

Behandlingsrådet vil have et stærkt fokus på evaluering af teknologi i behandling. Her vil fokus ligge på, om udgifterne til en behandling eller teknologi i sundhedsvæsenet står mål med effekten for patienterne.

Naturlig udvikling

De fysioterapeutiske kompetencer nævnes specifikt i Danske Regioners oplæg til Behandlingsråd, som Danske Fysioterapeuter netop har haft i høring. Her lægger Danske Regioner op til at inddrage fysioterapeut som faglig repræsentant, og det ser Danske Fysioterapeuters formand som en forventelig konsekvens af den professionalisering og akademisering, faget har gennemgået.

”Jeg ser det som en naturlig ting, at fysioterapien bliver repræsenteret i Behandlingsrådet. Fysioterapi har både en stærk praktisk og en stærk teoretisk base. Vi har lige nu 13 professorer i fysioterapi, snart 200 fysioterapeuter med ph.d.’er og mere end 1.300 fysioterapeuter med kandidatuddannelse. Derfor kan vi uden problemer stille med et medlem til Behandlingsrådet, som på linje med de øvrige professioner vil kunne indgå i rådets arbejde”.

Det siger Tina Lambrecht, som i høringssvaret peger på, at fysioterapeutisk forskning er særlig aktuel inden for prehabilitering, genoptræning og rehabilitering gennem ikke-medicinsk og ikke-kirurgisk behandling. Dermed er det fysioterapeutiske perspektiv relevant for Behandlingsrådets arbejde for at vurdere effekt og omkostningseffektivitet.

Hvad er Behandlingsrådet?

Danske Regioner vil oprette et Behandlingsråd med opstart primo 2021. Formålet med Behandlingsrådet er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til de teknologier og indsatser, der giver mest sundhed for pengene. Det skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsenet.

Regionerne kan ikke pålægge Behandlingsrådet at træffe bestemte beslutninger. På samme måde er Behandlingsrådets beslutninger rådgivende anbefalinger, som Danske Regioner kan følge eller vælge at tage til efterretning.

Vil du vide mere?

Læs mere om Behandlingsrådet på Danske Regioners hjemmeside

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar