Gradvis øget aktivitet i praksissektoren fra 20. april 2020

Sundhedsstyrelsen har i dag meddelt, at der arbejdes med en plan for gradvist at øge aktiviteten i praksissektoren.

I skrivelsen fra Sundhedsstyrelsen hedder det bl.a.:

”Sundhedsstyrelsen påtænker, at den øvrige praksissektor udover almen praksis og speciallægepraksis, samt private hospitaler, kan begynde at øge aktiviteten frem mod mere vanligt niveau fra mandag den 20. april 2020, under fortsat forudsætning om smittereducerende tiltag for at undgå smittespredning i sundhedsvæsenet.”

Sundhedsstyrelsen understreger, at telefon- og videokonsultationer fortsat skal være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Det vil ligeledes i hver enkel kliniske situation fortsat være et konkret fagligt skøn, der ligger til grund for vurdering af, om en given patient/borger skal modtage en given behandling.

Sundhedsstyrelsen vil snarest udarbejde yderligere information vedr. gradvist øget aktivitet og smittereducerende tiltag målrettet praksissektoren bredt set samt private hospitaler.

Del eller udskriv artiklen
32 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Lau Rosborg

  Kære alle.
  Nu er det godt en måned siden at SST tillod en åbning af praksis ”mod vanlig aktivitet” og ingen tvivl om at der har været mange forskellige måder at gøre det på, mange overvejelser og bekymringer. Og nu står vi her 1 mdr senere, stadig med mange overvejelser, men en mere normal hverdag.
  Jeg har dels haft mine fantastiske kollegaer at sparre med, vi har ikke været enige om alt, men vi har vendt om drejet tingene igen og igen…over telefon skype og nu irl.
  Jeg har haft kontakt til flere andre klinikker og hørt om deres overvejelser.

  Jeg er så vildt imponeret over hvordan I alle har løftet opgaven. Vi holder mange skål-taler når projekter gennemføres, folk laver phd eller bliver proffessorer og fuldt berettiget.


  Men lige i dag har jeg lyst til at hylde alle jer der står i første række overfor, sammen med, hos borgeren/klienten/patienten. Uanset om I arbejder i praksis, kommunen eller på sygehusene, kæmpe kæmpe cadeau til jer, I har fortjent det. Flot 

  Kærlig hilsen
  Lau Rosborg
  Praktiserende fysioterapeut
  HB-medlem
 • Jeppe Knygberg

  Hej Sanne.

  De nye retningslinier ligger klar på Sundhedsstyrelsens hjemmeside allerede nu. Bare lige så DF ved det.

  Mvh Jeppe.
 • Sanne Jensen

  Kære Lisbeth Sørensen.

  Indtil videre skal du, som alle andre fysioterapeuter og de andre liberale erhverv der har fået lov til at åbne fra mandag, vente på de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen(SST).

  Er det træls ar vente? Ja, det er det!

  Er vi som faggruppe de eneste der bliver holdt hen i uvished? Nej, det er vi ikke. Alle dem der må åbne på mandag er i sammen båd. Og før det, skete det samme for personalet og lederne af landets skoler og daginstitutioner.

  Hvad skal I sige til de patienter der ringer? Sig, at I venter på nye retningslinjer fra SST og indtil da gælder de retningslinjer som der tidligere meldt ud fra SST.

  Mvh Sanne Jensen. Regionsformand Region Midtjylland.
 • Lisbeth Sørensen

  Hvordan skal jeg forholde mig som ridefysioterapeut? Må jeg tage de patienter som selv kan ride hesten og jeg og mine ansatte dermed er på afstand, eller kan jeg ikke åbne delvist?
 • Jesper Christensen

  Følger
 • Jens Peter Vejbæk

  Hej Michael,

  Ja, de gælder for fysioterapeuter indtil der kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. I takt med, at der kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, vil vi opdatere vores hjemmeside og FAQ. Formentlig kommer der snart nyt. Jeg kan ikke sige noget om, hvad der gælder for massører eller andre grupper, når de kan åbne.

  Med venlig hilsen
  Jens Peter Vejbæk, Danske Fysioterapeuter
 • Michael Kristiansen

  Hej Jens Peter

  Vedr. beslutningsrækkefølgen omkring kritisk behandling skal den så fortsat følges og i givet fald, er det så også gældene for massører der må genåbne på mandag ?

  Mvh
  Michael Seiger Kristiansen
 • Jens Peter Vejbæk

  Kære Lars,

  Danske Fysioterapeuter og RLTN er enige om, at i situationen med risiko for corona-smitte vil det være acceptabelt i forhold til overenskomstens regler i øget grad at udføre vederlagsfri fysioterapi individuelt i stedet for som holdtræning af patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom. Samarbejdsudvalgene vil tage hensyn til dette ved vurderingen af kontrolstatistikken for 2020.

  Beslutningsrækkefølgen gælder. Du skal derfor vurdere:

  - Er der tale en om kritisk behandling?
  - Kan ydelsen foregå digitalt og individuelt, skal den det for at mindske smitterisiko
  - Hvis behandlingen skal foregå fysisk, kan du efterleve forholdsreglerne for at mindske smittespredning, herunder hyppig og grundig rengøring, håndhygiejne, undgå at flere patienter opholder sig i venteværelset samtidig mv.?
  - Er de fysiske ramme indrettet til at kunne udføre holdtræning jf. ovenstående?

  Se i øvrigt svaret og svaret om holdtræning i vores FAQ på temasiden om corona.

  Med venlig hilsen
  Jens Peter Vejbæk, Danske Fysioterapeuter
 • Hanne Faulkner

  Kære Malene Botved,
  puh ha det var rystende læsning. Lyder bestemt ikke sundhedsfaglig forsvarligt.
 • Sille Frydendal

  Kære Kim, Hanne m. fl.

  I har ret i at spørgsmålet om værnemidler er helt centralt, når aktiviteten gradvis øges i sundhedsvæsenet.

  Hensynet til fysioterapeuternes såvel som patienternes sikkerhed vejer tungt, og foreningen har derfor i dialoger med Sundhedsstyrelsen påpeget, at forsigtighedsprincippet, for så vidt angår værnemidler, bør omfatte fysioterapipraksis jf. udmeldingerne til almen praksis. Vi mener derfor, at der i regionerne skal være værnemidler tilgængelige for praktiserende fysioterapeuter, ligesom for lægerne.

  Indtil der kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, gælder Retningslinjer for brug af værnemidler for hele sundheds- og ældresektoren (dateret 8. april) https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler. Se også vores FAQ om hygiejne her https://www.fysio.dk/radgivning-regler/coronavirus-det-skal-du-vide-som-fysioterapeut

  I retningslinjen fra 8. april står, at de vigtigste midler til at forebygge smitte er korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde afstand (1-2 meter). Det sidste kan være svært, hvis ikke umuligt i fysioterapeutisk behandling. Et forhold som foreningen som sagt har rejst overfor Sundhedsstyrelsen.

  I takt med, at der kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, vil vi opdatere vores hjemmeside og FAQ.

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal
  Chef for Profession og Karriere
Se flere
Indsend kommentar